Provincieraad

provincieraad leden

Waar en wanneer vindt de provincieraad plaats?

De provincieraad vergadert in principe elke vierde donderdag van de maand om 14.30 uur, behalve tijdens de maanden juli en augustus.

De vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, en zijn voor iedereen toegankelijk. Je kan de provincieraad ook volgen via de livestream.

Bevoegdheden van de provincieraad

De provincieraad heeft drie soorten bevoegdheden:

  • wetgevend
    De provincieraad is het wetgevend orgaan van het bestuur. De raad bepaalt het algemeen beleid en kan reglementen en besluiten goedkeuren.
  • controlerend
    De provincieraad controleert de deputatie, zoals het parlement de regering controleert.
  • opgelegde taken
    De provincieraad kan over een aantal onderwerpen vergaderen die door de hogere overheid worden opgelegd. Zo geeft de provincieraad bijvoorbeeld advies over bepaalde plannen van de Vlaamse overheid.