Bestuursakkoord

Met kernwaarden als ambitieus, duurzaam, efficiënt, dienstbaar en verbindend vatten ze de nieuwe legislatuur aan. Het nieuwe bestuur zet in op een provincie Antwerpen die als performant overheidsniveau een waardevolle, ondersteunende partner zal zijn voor de lokale besturen. Het volledige bestuursakkoord lees je in de bijlage.