Bulletin van vragen en antwoorden

De provincieraadsleden hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan de deputatie en de gouverneur. De gestelde vragen moeten wel betrekking hebben op aangelegenheden van provinciaal belang.

Halfjaarlijks worden die vragen en antwoorden gebundeld in een Bulletin, dat je hier kunt raadplegen.