Bureau en raadscommissies

Bureau van de provincieraad

Het bureau van de provincieraad bereidt de werkzaamheden van de provincieraad voor en vergadert daags vóór de raad.


In het bureau zetelen de voorzitter en de twee ondervoorzitters van de raad, samen met de voorzitters van de zeven politieke fracties die in de raad vertegenwoordigd zijn.


Het huidige bureau is als volgt samengesteld:

Functie

Naam

Partij

Voorzitter

Dhr. Kris Geysen

N-VA

Ondervoorzitter

Mevr. Lili Stevens

CD&V

Fractievoorzitter

Mevr. Mireille Colson

N-VA

Fractievoorzitter

Mevr. Wendy Weckhuysen

CD&V

Fractievoorzitter

Dhr. Bruno Valkeniers

Vlaams Belang

Fractievoorzitter

Dhr. Diederik Vandendriessche

Groen

Fractievoorzitter

Dhr. Koen Anciaux

Open Vld

Fractievoorzitter

Mevr. Fauzaya Talhaoui

Vooruit

Fractievoorzitter

Dhr. Rudy Sohier

PVDA

Raadscommissies

Het provinciebestuur is actief in zeer uiteenlopende beleidsdomeinen. Daarom hebben de provincieraadsleden zich gespecialiseerd en gegroepeerd in vier raadscommissies. Die raadscommissies bereiden voor hun materies de provincieraadszitting voor.

1.    Commissie Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

Vergaderdatum: maandag voor de provincieraad om 17.00 uur

Voorzitter: Mien Van Olmen

Ondervoorzitter: Isabelle Vrancken

Leden

 • N-VA (3): Isabelle Vrancken, Ilse Jacques, Kris Geysen
 • CD&V (1): Mien Van Olmen
 • Vlaams Belang (1): Stefan De Winter 
 • Groen (1): Ilse Van Dienderen
 • Open Vld (1 – niet stem gerechtigd): Ann Bakelants
 • Vooruit (1 – niet stemgerechtigd): Inga Verhaert
 • PVDA (1 – niet stemgerechtigd): Rudy Sohier

2.    Commissie Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

Vergaderdatum: maandag voor de provincieraad om 17.00 uur

Voorzitter: Koen Dillen

Ondervoorzitter: Nicole Boonen

Leden

 • N-VA (3): Koen Dillen, Linda Lauwers, Marleen Van Hauteghem
 • CD&V (1): Nicole Boonen
 • Vlaams Belang (1): Bruno Valkeniers
 • Groen (1): Brend Van Ransbeeck
 • Open Vld (1 – niet stem gerechtigd): Koen Anciaux
 • Vooruit (1 – niet stemgerechtigd): Fauzaya Talhaoui
 • PVDA (1 – niet stemgerechtigd): Rudy Sohier

3.    Commissie Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

Vergaderdatum: dinsdag voor de provincieraad om 17.00 uur

Voorzitter: Tobias Daneels

Ondervoorzitter: Erik De Quick

Leden

 • N-VA (3): Christ’l Cottenie, Nathalie Cuylaerts, Koen Palinckx
 • CD&V (1): Lili Stevens
 • Vlaams Belang (1): Erik De Quick
 • Groen (1): Tobias Daneels
 • Open Vld (1 – niet stem gerechtigd): Koen Anciaux
 • Vooruit (1 – niet stemgerechtigd): Inga Verhaert
 • PVDA (1 – niet stemgerechtigd): Rudy Sohier

4.    Commissie Economie, Landbouw en Interne Ondersteuning

Vergaderdatum: dinsdag voor de provincieraad om 17.00 uur

Voorzitter: Jan Claessen

Ondervoorzitter: Louis Schoofs

Leden

 • N-VA (3): Mireille Colson, Seppe Gys, Eddy Verhaeven
 • CD&V (1): Wendy Weckhuysen
 • Vlaams Belang (1): Jan Claessen
 • Groen (1): Louis Schoofs
 • Open Vld (1 – niet stem gerechtigd): Ann Bakelants
 • Vooruit (1 – niet stemgerechtigd): Fauzaya Talhaoui
 • PVDA (1 – niet stemgerechtigd): Rudy Sohier