Samenstelling en leden

Hoe wordt de provincieraad samengesteld?

De raad wordt samengesteld op basis van rechtstreekse verkiezingen, die samenvallen met de zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.


Het aantal provincieraadsleden in de Vlaamse provincies varieert van 31 tot 36 naargelang het aantal inwoners. De provincieraad van Antwerpen telt 36 raadsleden, het maximale aantal.


Op basis van de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 ziet de huidige zetelverdeling in de provincieraad er als volgt uit:

Partij

Aantal stemmen

Percentage kiezers

Aantal zetels

N-VA

372.951

32,8

14

cd&v

175.355

15,4

6

Vlaams Belang

161.584

14,2

6

Groen 163.091 14,4 5

Open Vld

103.664

9,1

2

Vooruit 90.405 8 2
PVDA 51.405 4,5 1
bron: Vlaamse Overheid

De fracties N-VA en cd&v vormen de meerderheid. De overige fracties (Vlaams Belang, Groen, Open Vld, Vooruit en PVDA) zitten in de oppositie.


Bij de installatie van de nieuwe provincieraad duiden de leden een voorzitter aan. De huidige voorzitter is de heer Kris Geysen (N-VA).

Zitplaatsenplan raad februari 2023

Provincieraadsleden - fracties

De Antwerpse provincieraad telt het maximum aantal raadsleden, namelijk 36.


De provincieraadsleden die op dezelfde lijst verkozen zijn, vormen samen een fractie. In de provincieraad zijn op dit ogenblik zeven fracties vertegenwoordigd: