Huishoudelijk reglement

Artikel 40 van het provinciedecreet verplicht daarom de provincieraad om een huishoudelijk reglement op te stellen en goed te keuren. Dit reglement bevat een aantal aanvullende bepalingen over de wijze waarop de provincieraad zijn bevoegdheden uitoefent.