25 maart 2021

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Erratum. Wijziging van de vertegenwoordiging van de CD&V-fractie in de provincieraadscommissie Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid. Goedkeuring. (pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Procoro. Jaarverslag 2020. Kennisname. (pdf)

1/2

Erediensten. Antwerpen. Metropolitaanse Kerkfabriek Sint-Rumoldus. Rekening 2020. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/3

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods. Rekening 2020. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/4

Erratum. Erediensten. Antwerpen. Islamitische gemeenschap Antwerpen Islamic Association. Budget 2021. Afkeuring. Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

Flankerend Onderwijsbeleid. Gecoördineerd initiatief om leer- en speelkansen van kwetsbare jongeren te maximaliseren. Samenwerking met Schoolmakers en aanwending subsidies FOB. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Flankerend Onderwijsbeleid. Gecoördineerd initiatief om leer- en speelkansen van kwetsbare jongeren te maximaliseren. Samenwerking met Speelmakers en aanwending subsidies FOB. Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Budget 2021. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/2

Statutenwijziging Regionale Landschappen. Goedkeuring. (pdf)

3/3

Provinciepersoneel. Nieuwe aansluiting bij het raamcontract van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Federale Pensioendienst voor een collectieve hospitalisatieverzekering. Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Belastingreglement algemene provinciebelasting 2021. Bestuurlijk toezicht door Vlaanderen. Kennisname. (pdf)

4/2

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art. 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Aanstellen van een leverancier voor de belasting- en BBC-toepassing. Plaatsen van de opdracht. Keuze van de wijze van gunnen en selectieleidraad. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Havencentrum. Bouwen van een havenbelevingscentrum. Selectieleidraad en gunningswijze. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Afgevoerd van de agenda.
Vastgoed. Antwerpen. Sociale infrastructuur Biekorfstraat 20-24. Overdracht erfpacht. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Vastgoed. Lier. Babbelsebeek (A.6.17.1). Herprofilering ter hoogte van de Babbelse beemden, parallel met de Bremstraat. Grondaankoop lot 2. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

7. BESLOTEN VERGADERING

 

7/1

Dadingsovereenkomst. Goedkeuring.