Valleiherstel in de Grote Nete: wandelaars ervaren natte natuurparel ‘De Vennen’

publish date
31.03.2023

Er staat heel wat te gebeuren in de vallei van de Grote Nete de komende jaren. Met het gebiedsprogramma De Grote Nete brengt de provincie Antwerpen de gemeenten rond de Grote Nete, Vlaanderen en tal van partners samen om te werken aan een klimaatveilige en beleefbare vallei van de Grote Nete. Aan De Vennen leerden geboeide wandelaars over het belang en de rol van natte natuur. De wandeling maakte deel uit van de Vlaamse Waterdagen en de #Netedagen23, een campagne die het bewustzijn rond onze waterkwaliteit wil verhogen.

De Vennen is een prachtig voorbeeld van valleiherstel en geeft ons een idee van hoe de vallei er in de toekomst kan uitzien: met natte ruigtes, moerasgebied, overstromingsgraslanden en brede rietkragen waar natte natuur zich kan ontwikkelen. Een biotoop waar verschillende plant- en diersoorten helemaal tot hun recht kunnen komen. Ook de bever hoort thuis in deze afwisselende omgeving, waar land en water in elkaar overgaan.

Over natte natuur en sponzen

De Vennen in Balen is één van de natuurparels in het natuurpark Grote Netewoud. Natuurpunt is al 10 jaar actief in het gebied en toverde het samen met het Agentschap voor Natuur en Bos en de dienst Integraal Waterbeleid om tot een prachtig natuurgebied met grote natuurlijke en landschappelijke waarde. De volgende jaren wil Natuurpunt samen met partners de natuurgebieden langs de Grote Nete verder uitbreiden en met elkaar verbinden zodat er één groot aaneengesloten stuk robuuste natuur ontstaat: het Natuurpark Grote Netewoud.

De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen liet de dijken langs de Kleine Hoofdgracht en verschillende percelen afgraven. Nieuwe meanders verrezen. Zo komt het water terug in contact met de valleigrond en kan de vallei weer als een natuurlijke spons functioneren. Deze regio, gelegen in het brongebied van de Grote Nete, is van nature zeer rijk aan water. Is er veel water, dan neemt de vallei het water op en zorgt ze voor buffering. Is er te weinig water, dan geeft ze het traag maar zeker af. Het herstellen van de dynamiek van de Grote Nete is van groot belang om de strijd tegen de droogte te winnen. Wandelbruggen en knuppelpaden zorgen ervoor dat dit prachtige gebied toegankelijk blijft voor wie ervan wil genieten.

De wandelaars, die begeleid werden door een water- en een natuurexpert, leerden heel wat bij over het gebied. Zo kwamen ze te weten waarom het kwelwater hier een typische roestbruine kleur heeft. Ook van de transformatie die het gebied onderging, waren de wandelaars onder de indruk. Een gevolg van de nauwe samenwerking tussen verschillende partners in het gebied.

Lokale en bovenlokale partners slaan de handen in elkaar

Met de gebiedswerking Grote Nete willen de partners verder inzetten op ruimte voor water, natuur én beleving. Al stappend, trappend of spelend ontspannen en genieten van unieke stuifduinen, zeldzame broekbossen, bloemrijke graslanden en mooie heide in combinatie met erfgoedparels zoals oude watermolens en hoeven, daar dromen de partners van. Door samen te werken is het potentieel van de vallei nog zoveel groter, en daar wint iedereen bij.

Alle info over het gebiedsprogramma Grote Nete en de geplande veranderingen aan de vallei van de Grote Nete, lees je op de website.