Eerste ontwerpworkshop voor Kleiputten Terhagen

publish date
13.09.2018

Meer dan 80 buurtbewoners en geïnteresseerden namen woensdagavond 5 september deel aan de eerste ontwerpworkshop voor de Kleiputten Terhagen. De aanwezigen discussieerden in kleine groepen en formuleerden voorstellen over hoe het toekomstige gebied gebruikt en ingericht moet worden. De projectpartners lichtten de noodzaak van de sanering van de aanwezige stortplaatsen opnieuw toe. 

Voorafgaand aan deze workshop postten geïnteresseerden meer dan 100 ideeën voor de nieuwe invulling van de Kleiputten Terhagen via de website www.kleiputtenterhagen.be.

De provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv, de gemeente Rumst en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel zijn opgetogen over het succes van de website en de grote opkomst tijdens de eerste workshop. Dit bevestigt opnieuw de grote waarde van dit gebied voor de bewoners en gebruikers.

Via dit doorgedreven participatietraject willen de projectpartners samen met alle geïnteresseerden een landschapsontwerp uittekenen voor het gebied zodat de kleiputten ook na de sanering kunnen blijven functioneren als een geliefd stuk groen, waar recreanten thuis zijn.

 

Participatie via website en workshops

De website www.kleiputtenterhagen.be zal een centrale rol in het traject blijven spelen, zodat ook mensen die niet op de workshops geraken kunnen volgen en input leveren. Alle ingediende ideeën zijn geclusterd en gemakkelijk raadpleegbaar op de website. De meest voorkomende ideeën gaan over sportieve zachte en harde recreatie en toerisme. Voor zachte recreatie zoals wandelen, paardrijden en joggen zijn geen of minimale aanpassingen in het landschap nodig. Voor harde recreatie zoals golfen, mountainbiken, … is een aanpassing van de infrastructuur wel nodig. De andere geopperde ideeën gaan over de scheiding van activiteiten in tijd en ruimte, ruimte voor kinderen en verenigingen, ruimte voor dieren en erfgoed. Een andere deel van de ingediende ideeën hebben betrekking op het natuurgebied, het reliëf, recreatief water, recreatief bos, biodiversiteit, ontsluiting en parklandschap. Het volledige overzicht van de ideeën staat op de website.

De volgende workshop vindt plaats op woensdag 19 september om 18 uur in het Gemeentelijk Technisch Centrum in Rumst. Deze tweede workshop start met de input van de eerste workshop. Inschrijven kan via de website www.kleiputtenterhagen.be.