Provincie Antwerpen maakt natuurgebied van oud militair domein Arendonk

publish date
22.05.2023

Vermits het militaire domein in Arendonk al jaren verlaten is, kon de natuur er zijn gang gaan en heerst er nu een grote rust. De provincie Antwerpen wil die situatie juridisch vastleggen én het domein openstellen. Een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP zal de bestemming ‘militair domein’ omzetten naar ‘natuurgebied’ en recreatiemogelijkheden. De provincie Antwerpen heeft de eerste documenten voor het PRUP afgewerkt en legt die nu voor aan het brede publiek.

Het militaire domein in Arendonk bestaat uit verschillende militaire gebouwen en 83 bunkers die tijdens de Koude Oorlog dienst deden als opslagplaats voor munitie. De bunkers zijn met bomen beplant zodat ze voor de vijand vanuit de lucht niet zichtbaar zijn. Sinds 1997 ligt het domein er verlaten bij en kon de natuur er zijn gang gaan. Dieren en planten floreerden en er heerst nu een grote rust.

Volgens het gewestplan heeft het domein nog steeds de bestemming ‘militair domein’ met de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. We willen dat nu schrappen en het domein aanduiden als ‘natuurgebied’ dat we met recreatiemogelijkheden openstellen voor het brede publiek. We maken een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP op om het gebied recreatief te ontsluiten, laagdynamische verblijfsrecreatie mogelijk te maken en de natuurwaarde te behouden en versterken. Onafhankelijke experten onderzoeken ook welk effect die bestemmingswijziging heeft op zaken als mobiliteit, bodem, biodiversiteit, lucht, water, geluid, erfgoed en omgeving. Hun bevindingen kun je later lezen in de plan-MER of het MilieuEffectenRapport.

Je mening geven?

De eerste documenten, de start- en procesnota, van het PRUP Militair domein Arendonk zijn klaar. In de startnota staat wat de provincie Antwerpen met het PRUP wil bereiken en in de procesnota hoe ze het PRUP opmaakt. Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van vrijdag 2 juni tot en met maandag 31 juli 2023, kan iedereen zijn of haar mening over de startnota van het PRUP Militair domein Arendonk geven. We organiseren ook een infomarkt op donderdag 15 juni 2023 in één van de bunkers op het domein. Je leest daar op posters een samenvatting van de nota’s en je kunt er vragen stellen aan de projectmedewerkers.

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van de gemeente Arendonk en verschillende instanties. Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging, en gebruikt ze om de startnota verder uit te werken tot een scopingnota. Later, in de fase van het ontwerp-PRUP, kun je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening geven over het concreet uitgewerkte plan. Pas daarna komt de provincie Antwerpen tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor toekomstige omgevingsvergunningen bepaalt.

Blijf je graag op de hoogte over de opmaak van het PRUP Militair domein Arendonk? Raadpleeg dan regelmatig de webpagina van het PRUP Militair Domein Arendonk. Je kunt je er ook abonneren op een digitale nieuwsbrief die je ontvangt telkens er nieuws is over de opmaak van dit PRUP.

Gebiedsproject

De opmaak van dit PRUP kadert binnen het gebiedsprogramma ARO waarbij de provincie Antwerpen samenwerkt met de gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout. Samen met tal van terreinbeheerders, landbouwers, landgoedeigenaars en recreatieve ondernemers werken ze aan de landelijkheid, rust en open ruimte in de drie gemeenten.