Werk mee aan de toekomst van de Electrabelsite

publish date
18.10.2018

De provincie Antwerpen maakt voor de Electrabelsite in Schelle een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op. Na het nodige studiewerk, stelt zij in het voorjaar de mogelijke invullingen voor. Alle geïnteresseerden mogen dan mee nadenken over de beste keuzes of alternatieven voorstellen.

De provincie Antwerpen maakt voor de Electrabelsite in Schelle een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op. Ze doet dat samen met het studiebureau ‘Witteveen+Bos en OMGEVING’. Ter voorbereiding bezocht het ontwerpteam de locatie.

Een PRUP opstellen vraagt veel studiewerk. Het is nodig om voor elke nieuwe invulling het effect ervan te berekenen op de mobiliteit, de luchtkwaliteit, de geluidsoverlast, de biodiversiteit en het milieu. Experts zijn nu bezit met deze berekeningen.

Sinds de beginfase werden omwonenden en gebruikers van het projectgebied bij dit dossier betrokken. Zo werkten zij in actieve workshops mee aan het voorbereidend onderzoek. We geven de gebruikers, omwonenden en geïnteresseerden inspraak, zodat zij  mee vorm kunnen geven aan de toekomstige invulling van de Electrabelsite. De provincie zet in op participatie door verschillende infomarkten en workshops te organiseren doorheen de hele opmaak van het PRUP. In het voorjaar informeren we de betrokkenen over de mogelijke invullingen van dit grote gebied. In de verdere PRUP-procedure bekijken we samen wat de beste keuzes zijn en scheppen we een duurzaam lokaal draagvlak voor de toekomst.’

De huidige visie behoudt de visvijver op de site, voorziet een fietsverbinding, en behoudt de bijzondere gebouwen, een waardevol bos, diverse groene zones, de tuinwijk en de natuur- en parkzones rondom de vallei. De invulling van andere zones vraagt om diepgaander onderzoek. Over die invullingen mogen alle omwonenden, sitegebruikers en geïnteresseerden mee nadenken, en eventueel nog alternatieven voorstellen.
 

Interesse? Volg de communicatiekanalen van de provincie Antwerpen en de gemeente Schelle, Niel en Hemiksem. Of bezorg je e-mailadres aan het ontwerpteam via ruimte@provincieantwerpen.be of via de webpagina www.provincieantwerpen.be (zoekterm ‘Electrabelsite’). Je ontvangt dan een bericht over elke workshop, elk inspraakmoment of elke nieuwe fase van het PRUP.