Gebiedsmanager wordt sleutelpersoon voor duurzaam bedrijventerrein Kanaalkant

publish date
13.09.2018

Hans Maes, aangesteld als gebiedsmanager, vormt in het bedrijventerrein als witte raaf de ogen en oren van de overheid. Hij slaat de brug met de bedrijven om duurzame projecten in de Kanaalkant te realiseren. De Kanaalkant ligt langs het Albertkanaal in Antwerpen, Schoten en Wijnegem, en is het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen.

De opwaardering van het bedrijventerrein is volop aan de gang en de gebiedsmanager Hans Maes treedt vanaf nu op als sleutelfiguur. Naast het opvolgen van de lopende projecten in de Kanaalkant, zal hij ook nieuwe initiatieven en samenwerkingen met gebruikers, eigenaars en bedrijven opzetten. Op de grens tussen overheid en bedrijven spoort hij de juiste organisaties aan om projecten te starten. Bijvoorbeeld groene energie delen met andere bedrijven door zonnepanelen op het dak van een groot bedrijfsgebouw. Of een gezamenlijke waterbuffer aanleggen om overtollig water op te vangen. De gebiedsmanager moet de Kanaalkant opwaarderen tot een duurzaam bedrijventerrein met een sterk ondernemerschap. Op een netwerkmoment maakten de bedrijven kennis met Hans Maes en konden zij meteen hun persoonlijke ideeën en suggesties voor toekomstige ontwikkelingen aan hem overhandigen.

Gebiedsmanager als sleutelfiguur

Het toekomstplan voor de Kanaalkant vormt de fundering voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. De Kanaalkant is als gebied niet alleen bijzonder door zijn strategische ligging aan het Albertkanaal, de belangrijkste waterweg van Vlaanderen. Het herbergt ook nog tal van andere functies zoals woningen, scholen en sportclubs. Elke functie heeft ruimte nodig en ruimte wordt schaarser. Daar moeten we doordacht en duurzaam mee omgaan. Er is al een lange weg afgelegd waarbij de provincie Antwerpen het voortouw nam. Bij alle betrokken instanties de neuzen in dezelfde richting krijgen en vooral houden was cruciaal om uiteindelijk tot deze mijlpaal te komen.

We willen nu weten wat de gevoeligheden, de wensen en de noden van de bedrijven zijn. Maar ook welke plannen ze hebben, zodat we die op elkaar kunnen afstemmen. We willen daarom dat bedrijven over de eigen bedrijfsmuur kijken en zich verbonden voelen met de andere bedrijven op de Kanaalkant. De Kanaalkant moet een sterk merk worden.

Een van de uitdagingen voor de toekomst is om bestaande bedrijventerreinen te moderniseren en herstructureren. Als tweede grootste bedrijventerrein in onze provincie heeft de Kanaalkant een belangrijke economische meerwaarde voor de regio. Met de gebiedsmanager kunnen we nu inzetten op de verdere uitbouw van Kanaalkant tot een optimaler, groener en duurzamer bedrijventerrein. POM Antwerpen versterkt op deze manier het economische weefsel.

De provincie Antwerpen blijft de coördinator tussen de betrokken overheden en brengt partners verder samen om de acties op elkaar af te stemmen, zodat de ene actie de andere versterkt.

Luchtfoto bedrijventerrein Kanaalkant (langs Albertkanaal)
Luchtfoto bedrijventerrein Kanaalkant (langs Albertkanaal)

 

Achtergrond

De omgeving van het Albertkanaal in Antwerpen, Schoten en Wijnegem omvat het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. De Kanaalkant is ook een buurt waar heel wat mensen graag wonen. Die combinatie zorgt voor een ingewikkelde verkeerssituatie van fietsers, auto’s en vrachtwagens. In 2015 ontwikkelde de provincie Antwerpen samen met de betrokken instanties een toekomstplan voor De Kanaalkant. Zij willen van de Kanaalkant een kwalitatief goed ontsloten en duurzaam bedrijventerrein in een stedelijke omgeving maken. Meer info op de webpagina van de Kanaalkant.

Volgende