Een nieuwe visie voor noordelijke kleiputten in Rumst en Boom

publish date
25.06.2024

Het gebied van de noordelijke kleiputten in Rumst en Boom wordt in de toekomst anders ingericht. Dat is tenminste de doelstelling van zeven partners die in het gebied actief zijn. Een nieuwe inrichting van het gebied moet ervoor zorgen dat de kleiontginning niet in het gedrang komt, dat het festival Tomorrowland voldoende terrein behoudt voor camping Dreamville en randactiviteiten, en dat er gebieden voor natte topnatuur bijkomen in de Rupelvallei.

De zeven partners zijn Wienerberger, Tomorrowland-organisator We Are One World, Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos, de lokale besturen van Rumst en Boom en de provincie Antwerpen. Zij ondertekenden een gezamenlijke visietekst, die de doelstellingen omschrijft.

Alle partners zijn al jarenlang aanwezig in het gebied van de noordelijke kleiputten. Het gebied omvat de huidige en toekomstige kleiontginningsputten van Wienerberger. Naarmate de kleiontginning opschuift, verandert het landschap er van jaar tot jaar. Dat zorgt bij sommige medegebruikers van die gronden voor behoorlijk wat onzekerheid. Een van hen is We Are One World, de organisator van Tomorrowland. Het festival zelf vindt plaats op het provinciaal domein De Schorre, maar voor de bijhorende camping Dreamville en een aantal randactiviteiten wordt het elk jaar lastiger om voldoende ruimte te vinden.

Een groen landschap onder een blauwe lucht. Op een van de hellingen is een trapsgewijze afgraving van een kleiput zichtbaar.
De visienota zet de krijtlijnen uit voor een nieuwe inrichting van het landschap van de noordelijke kleiputten nadat de ontginning afgelopen is.

De kleiontginningen schuiven stap voor stap op, waardoor het steeds moeilijker werd voor Tomorrowland om nog voldoende plaats te vinden voor hun camping Dreamville. Dat bracht de toekomst van het festival op deze locatie in gevaar. Gezien de positieve impact van Tomorrowland voor de streekontwikkeling, kiezen de beleidsmakers ervoor om het festival met zijn wereldwijde uitstraling in de regio te behouden. Dat betekent dat Dreamville ook in de toekomst voldoende plek krijgt.

Dat kan onder andere door de huidige nabestemming van de ontginningszone van de noordelijke kleiputten te wijzigen van ‘natte natuur’ naar ‘beleefbare open ruimte met recreatief medegebruik’. Essentieel is dat de open ruimte na afloop van de ontginning behouden blijft. Om het verlies van de huidige nabestemming ‘natte natuur’ in het gebied te compenseren, zoekt een werkgroep op andere plaatsen in de Rupelvallei compensatiegebieden om dezelfde oppervlakte aan natuur te creëren. Hiervoor al enkele mogelijke zones geïdentificeerd, die de werkgroep nu verder gaat onderzoeken.

Provincie Antwerpen speelt coördinerende rol

De visietekst die nu voorligt, is het resultaat van drie jaar overleg tussen de verschillende partners. De provincie Antwerpen speelde daarbij een coördinerende rol. 

Om de uitgangspunten en de doelstellingen uit de pas ondertekende visietekst te verwezenlijken, zal de provincie Antwerpen nu een PRUP-procedure opstarten voor het gebied van de noordelijke kleiputten van Rumst en Boom. Een PRUP of Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan wijzigt de bestemmingen van een gebied en kan eventueel bijkomende voorwaarden opleggen voor het gebruik en de inrichting.

De oude kleiputten in de regio die al eerder naar natuur zijn omgezet maken geen deel uit van het gebied ‘noordelijke kleiputten Boom-Rumst’. Groengebied Terhagen, het natuurreservaat van Natuurpunt en de natuurkern ten zuiden van Wienerberger vallen buiten het toekomstige PRUP.

Volgende van de detaillijst