Gezocht: Bureau(s) voor ruimtelijke onderzoeken en studies inclusief communicatie en participatie

publish date
06.06.2023

Kennis over en ervaring met projecten, onderzoeken en studies rond ruimtelijke planning, inclusief externe communicatie en participatie. Maak jij deel uit van zo’n multidisciplinair team of kun je zo’n team vormen? Dan zoeken wij jou en jullie!

Via een raamcontract willen we, op afroep, opdrachten laten uitvoeren als:

- het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen;
- het begeleiden van ruimtelijke planningsprojecten;
- het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, juridisch en ontwerpend onderzoek;
- het uitdenken en uitvoeren van externe communicatie- en participatietrajecten en -momenten bij ruimtelijke plannningsprojecten.

Interesse? Stel je dan ten laatste op dinsdag 4 juli 2023 om 9.40 uur kandidaat.

Meer info en het bestek vind je op de federale website van e-Procurement via BDA-nummer 2023-521445.