Uitbreiding heidegebied Prinsenpark

publish date
06.09.2022

In uitvoering van het natuurbeheerplan van het Prinsenpark wordt de oppervlakte heide uitgebreid. Twee kleine heideperceeltjes worden met elkaar verbonden, waardoor een heideterrein van ongeveer drie hectaren zal ontstaan. Het tussenliggende bos heeft een minder hoge natuurwaarde en wordt gekapt.

We streven naar vochtige heide, met een hoog aandeel van dopheide. Ook andere zeldzame soorten zoals kleine zonnedauw en klokjesgentiaan zullen zich hierdoor kunnen uitbreiden. Typische fauna die meer kansen zal krijgen is bijvoorbeeld de levendbarende hagedis, de boompieper en bepaalde vlindersoorten.

Zowel droge heide (met struikheide) als vochtige heide zijn op Europese schaal zeldzame habitats (natuurlijke woongebieden van een organisme). Zij genieten bijzondere bescherming in het kader van de Europese Habitatrichtlijn.

De heide zal na de inrichtingswerken, die donderdag 8 september startten, verder ontwikkeld en in stand gehouden worden door periodieke begrazing met Kempense heideschapen.