Mechelse scholen planten nieuw bos van 2000 bomen aan het Vrijbroekpark

publish date
20.03.2024

Duizenden bomen werden op 19/3 aangeplant door ruim honderd enthousiaste leerlingen uit Mechelen onder begeleiding van Antwerpse boomgroepn en onze eigen stielmannen. Op het perceel aan de Potaardestraat aan het Vrijbroekpark vind je voortaan onder andere wilg en zwarte els, bomen die goed gedijen in de natte ondergrond.
De actie kadert in de provinciale doelstellingen om 150 hectare nieuw bos te planten tegen het einde van het plantseizoen '24-'25.

Boomplantactie Vrijbroekpark

Op de vooravond van 19 maart was er nog geen boompje te bespeuren op het perceel aan de Potaardestraat in Mechelen. Tijdens een provinciale plantactie brachten gedeputeerde Jan De Haes en 170 leerlingen uit buurtscholen daar verandering in. Een pril, gemengd loofbos van 0,8 hectare prijkt nu op de voormalige weide, grenzend aan provinciaal Groendomein Vrijbroekpark.

Het perceel was reeds in het bezit van provincie Antwerpen en kreeg een nieuwe invulling. Meer dan 2000 bomen van 19 verschillende soorten pronken nu aan het Vrijbroekpark. Onder meer de grauwe abeel, ruwe berk en ratelpopulier vind je er terug.“De plantactie is er één van velen, die past in de doelstelling om onze provincie te voorzien van 150 hectare nieuw bos”, licht gedeputeerde voor milieu en natuur Jan De Haes toe. “We zetten in op een groenere, gezondere, leefbare provincie. Daarbij is het fijn om met scholen te kunnen aanplanten. We merkten al tijdens vorige plantacties dat de leerlingen ontzettend enthousiast zijn en dat zo’n aanplantdag hen ook echt bijblijft.”

Rechtgetrokken meander brengt biodivers domein

Het Vrijbroekpark ligt in lager gelegen gebied waar de Zenne vroeger in een boog rondliep. Met de aanleg van de ring werden de dijken verhoogd en de meander rechtgetrokken. De ondergrond blijft echter nat. “De boomkeuze wordt steeds afgestemd op de ondergrond. Bij deze vochtige bodem kozen we onder andere voor de wilg en zwarte els, die goed gedijen in de natte ondergrond”, aldus coördinator bosuitbreiding Iliana Janssens. Naast de grootste rozenverzameling van Europa en groeigebied voor het zeldzame moerasscherm, biedt het Vrijbroekpark heel wat ruimte voor recreatie. Het nieuw geplante bos vormt daarbij een mooie uitbreiding van deze groene long bij Mechelen.

Kunstmatig bos?

Een nieuw aangeplant bos oogt soms wat kunstmatig. “We krijgen dan ook vaak de vraag of de bomen niet te dicht op elkaar staan”, licht Jordan Millis van Bosgroep Kempen Noord toe. “We houden echter rekening met de natuurlijke uitval van nieuwe bomen die de aanplant niet overleven. Over 10 jaar kan je niet meer zien dat dit bos een aangeplant bos is.”

Samen met de Antwerpse Bosgroepen maakt de provincie doordachte plantplannen om streekeigen, biodiverse bossen aan te leggen op plekken waar deze van grote waarde zijn.