Winnaar 'Wandeling van het jaar 2019' bekend!

publish date
27.09.2019

'Flirten met de grens in de vallei van het Merkske' is de Wandeling van het jaar in 2019!

De wandellus van Natuurpunt Markvallei haalde het in de wedstrijd van Toerisme Provincie Antwerpen vóór de kandidaten uit Bornem, Mechelen, Meerhout en Laakdal.

Maar liefst vier keer hop je de grens over tijdens deze trip! De vallei van het Merkske - de natuurlijke grens met Nederland - serveert 1900 ha topnatuur. Geen menselijke ingrepen in de rivier hier, wat resulteert in een bijzonder landschap en vrolijk zingende vogels als de wielewaal en nachtegaal. Via de statige dreven van Wortel-Kolonie (een officieel stiltegebied!) stap je naar de vennen van de Castelreesche Heide. De beekvallei ligt er af en toe erg nat bij, maar bruggetjes en knuppelpaden houden je voeten droog. Bezoekerscentrum De Klapekster vormt een gezellige afsluiter.

Zin gekregen? Je vind alle praktische informatie op de webpagina over de wandeling van het jaar.

Waarom worden delen van de bossen in De Averegten gedund?

publish date
03.09.2019

In De Averegten worden op specifieke tijdstippen bomen gekapt en bossen gedund. Deze ingrepen gebeuren niet impulsief of willekeurig. De stappen om De Averegten terug tot een gevarieerd inheems bos om te vormen, zijn zorgvuldig vastgelegd in een beheerplan dat gevolgd dient te worden.

 

De Averegten is een bos en zal dat ook altijd blijven! Toch is het in sommige gevallen nodig om de bestanden te dunnen of bomen te verwijderen. Dit jaar is een grote dunning gepland.  

Waarom bomen vellen en bossen dunnen?
In De Averegten zijn er in het verleden, en dit gebeurt vandaag nog steeds, verschillende percelen aangeplant met jonge bomen. Deze bomen hebben allemaal dezelfde leeftijd en dit zorgt voor weinig variatie in de gelaagdheid van het bos.

Door in deze bestanden te “dunnen” zorgen we voor meer ruimte voor de toekomstbomen. We zorgen er zo tegelijkertijd voor, dat er meer licht door de kruinen kan schijnen. Andere struiken en zaailingen krijgen dan de kans om te groeien op de vrijgekomen kiemplekken. 

Op termijn zal dit zorgen voor een mooi en gevarieerd bos. Een gezond bos bestaat immers uit veel meer dan enkel grote bomen. De verschillende lagen in het bos zorgen voor schuilplaatsen, voedselbronnen,… voor een verscheidenheid aan dieren in het bos. Dit zorgt voor meer biodiversiteit en een gezonder bos.


In De Averegten worden in september en oktober verschillende bestanden gedund of geveld. Er worden exoten gekapt, bestanden gedund met een eindkap en er zijn ook twee volledige kaalslagen. Hieronder worden al deze stappen beschreven.  

Wat is dunnen? En wat zijn toekomstbomen?
Dunnen is een ingreep die vooral de competitie tussen de bomen stuurt en zo de stabiliteit en de kwaliteit van het bos verbetert. Op die manier willen we een gevarieerd bos bekomen, waar heel wat planten en dieren, zoals zangvogels, spechten en reeën zich thuis voelen.

Toekomstbomen of kathedraalbomen, zijn bomen die geselecteerd en gespaard worden omwille van hun ecologisch belang in onze bosbestanden. De eentonigheid van bomen met allemaal dezelfde leeftijd wordt op deze manier doorbroken. Jonge plantjes krijgen de mogelijkheid om te kiemen op de vrijgekomen plaatsen. 

Wat betekent dit in de praktijk?
1) Aanplanten
Er wordt een selectie gemaakt van verschillende soorten inheemse loofbomen, die vervolgens willekeurig door elkaar worden aangeplant. Dit gebeurt op een afstand van ongeveer 1,5 m uit mekaar. Bomen zijn van nature enorm competitief, ze beginnen met mekaar te concurreren om zo snel mogelijk naar het licht toe te groeien. Na enkele jaren wordt een eerste selectie gemaakt van de beste exemplaren.

 

2) Vrijstellen van toekomstbomen 

De geselecteerde bomen worden vrijgesteld. Dit wil zeggen dat de naburige bomen geveld worden, zodat de toekomstbomen meer ruimte krijgen om hun kruin optimaal te ontwikkelen.
Op deze manier komt tijdelijk ook meer licht tot aan de bodem, waardoor struiken en andere planten zich mee kunnen ontwikkelen en er meer lagen ontstaan in het bos.
Dit proces dient enkele keren om de x-aantal jaren herhaald te worden.  

3) Eindkap
Zodra de toekomstbomen een mooie kruin hebben ontwikkeld en de begroeiing in alle etages van het bos zich voldoende heeft gevormd, zal er nog 1 “eindkap” plaatsvinden.
Zo krijgen de toekomstbomen nog extra ruimte om zich te ontwikkelen als ‘Kathedraalbomen”.

Zodra het bos dit stadium bereikt heeft zal het zich verder in stand kunnen houden en wordt er niet meer in gekapt. Er is dan voldoende variatie van bomen met verschillende leeftijden om een sterk en gevarieerd bos te kunnen garanderen.   


Hoe wordt er gedund?

Bij het aanduiden van een dunning maken de boswachters een selectie van te kappen en te sparen bomen. Te kappen bomen worden gemerkt met een bijltje door een stukje schors te verwijderen (schalmen). In juni 2019 werden de gemerkte bomen openbaar verkocht aan een erkende houtexploitant. Hij zal de bomen buiten het broedseizoen (schoontijd) kappen en afvoeren.

De exploitant dient rekening te houden met de verschillende uitrijpistes die zijn aangebracht in het bos. Dit wordt gedaan om bodemverdichting te vermijden en om zo weinig mogelijk andere vegetatie te beschadigen. De pistes worden aangeduid door oranje en blauwe markeringen.  

 

 

Dood hout?

Het kroonhout van de gevelde bomen blijft liggen nadat de stammen verwijderd zijn. Op deze manier blijft er voldoende dood hout achter in het bos. Dit zorgt voor de ontwikkeling van verschillende paddenstoelen. Het is een essentiële voedingsbron voor een weelde aan insecten die op hun beurt voedsel zijn voor andere bosbewoners.

Zo blijven er ook voldoende voedingsstoffen achter voor de andere fauna en flora. In een gezond oerbos kan men tot 25% aan dood hout terugvinden. In Vlaanderen zien we dat dit helaas veel te weinig is. In De Averegten proberen we zoveel mogelijk kroonhout te laten liggen. Zo komt er meer biotiek in de bodemlaag van het bos. 

Exoten vellen?
Invasieve exoten, zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik, proberen we te benadelen ten opzichte van onze inheemse soorten. Amerikaanse eiken die ver genoeg van de wandelpaden staan, en op deze manier geen gevaar vormen voor de veiligheid, worden geringd. Zo produceren zij geen vruchten meer en zorgen voor dood hout in het bos. Zoals hierboven beschreven is dood hout een heel belangrijk aspect van een gezond bos. Op andere bestanden worden deze bomen gekapt, zodat er een grote plek vrijkomt waar andere soorten van kunnen profiteren. 

Open plekken creëren?

Op twee plaatsen creëren we terug een open ruimte.

Het eerste perceel is een bestand dat bestaat uit Sitka-spar. Deze is destijds aangeplant voor commerciële doeleinden. Door de droge periodes die we de laatste jaren te verwerken gekregen hebben, is de weerstand van deze bomen sterk achteruit gegaan. Hierdoor zijn ze vatbaarder geworden voor allerlei ziektes en infecties. Dit bestand is bijna volledig afgestorven en wordt dus volledig gerooid. Hier zal een spontane verjonging plaatsvinden en geven we inheemse soorten terug de kans om zich tot een mooi gevarieerd bos te ontwikkelen.

Op het tweede perceel zal een gedeeltelijke kaalslag plaatsvinden. Hier kiezen we ervoor om het aanpalende hooiland uit te breiden naar heide. Dit zal voor veel dier- en plantensoorten die hier vroeger ook veel voorkwamen een geschikte biotoop worden. Levendbarende hagedis, hazelworm, dopheide en zonnedauw kunnen hier terug in alle rust kiemen en leven.  

In de eerste plaats worden de bomen die in deze perimeter staan gerooid, zodat de open plek mooi aansluit op de natte heide die er al is. In een tweede fase zal de strooisellaag verwijderd worden. Jarenlange bladval in de herfst heeft een dikke laag bladafval op de bodem doen ontstaan. Door deze af te plaggen, krijgt de bodem weer licht en zuurstof. Licht minnende pioniersplanten zoals heide krijgen zo de kans om weelderig te groeien. Door het rooien van het huidige bosbestand komt er plots veel meer licht en warmte door tot op de bodem en ontstaat er een microklimaat. 

Besluit
Tot slot hadden we nog graag vermeld dat wij uiteraard de bezorgdheid van alle bezoekers begrijpen en ook ter harte nemen. Het is een grote ingreep die in het begin lijkt op een ravage. Maar we zijn ervan overtuigd dat op deze manier, op termijn, het domein nog mooier en diverser zal worden dan het nu al is. Een structureel gevarieerd bos is een bos met meer draagkracht, meer veerkracht en vooral meer biodiversiteit! 

 

Bedankt voor jullie begrip,


De directie en boswachters van De Averegten 
 

 

Vurig afscheid van een mooie zomer

publish date
29.08.2019

Nieuwsjes uit het Rivierenhof

 

Ook in het Rivierenhof loopt de zomer teneinde. Traditiegetrouw luiden de Bevrijdingsfeesten begin september een dubbelleuk weekend in met ... lees verder.

Eerste Green Flag Award voor Vrieselhof!

publish date
16.07.2019

Exact een jaar nadat het provinciaal groendomein Rivierenhof als eerste van het land de internationale Green Flag Award (GFA) binnenhaalde, wappert de begeerde groene vlag nu aan drie provinciale groendomeinen!

Internationale GFA-jury onder de indruk van natuurbeheer Vrieselhof
Internationale GFA-jury onder de indruk van natuurbeheer Vrieselhof

Tot de zomer van 2020 mogen zowel het Vrieselhof in Ranst, als de Kesselse Heide in Nijlen en (voor de tweede maal) het Rivierenhof in Deurne het prestigieuze keurmerk in het vaandel dragen. Het internationaal kwaliteitslabel moet immers elk jaar opnieuw worden verdiend.

Jan De Haes, gedeputeerde voor recreatie- en groendomeinen van de provincie Antwerpen: “Het Rivierenhof, het Vrieselhof en de Kesselse Heide zijn elk een prachtig stuk natuur met een hoge biodiversiteitswaarde. Of je nu komt joggen, picknicken, deelneemt aan een wandeling met gids, foto’s maakt, de collecties bewondert, vogels of insecten komt spotten, met de klas een educatieve workshop volgt of gewoon komt ravotten … er is in alle domeinen voor iedereen wat wils. Dat had de internationale jury van de Green Flag Award meteen door.”

Een ambitie die keer op keer moet worden waargemaakt

De Haes vervolgt: “De Green Flag Award bestaat reeds 23 jaar. Dit keurmerk erkent en onderscheidt wereldwijd parken en recreatieve groene ruimtes die voldoen aan internationale kwaliteitsnormen. Het krijgen en het behouden van de Green Flag Award is een ambitie die ieder jaar weer moet worden waargemaakt. Wie geen positieve evolutie of vooruitgang maakt, loopt immers het risico geen Green Flag Award meer binnen te halen.” 

Peter Verdyck, directeur van de provinciale groendomeinen regio Antwerpen, is heel trots op het behalen van deze drie onderscheidingen: “De Green Flag Award legt de lat voor goed parkbeheer zeer hoog en promoot een internationale norm voor management in de groene sector. Daarmee erkent en waardeert de Green Flag Award de inzet van al onze medewerkers, vrijwilligers en het management. De ervaren jury noemt het Vrieselhof een juweeltje met goed biodiversiteitsbeheer, is onder de indruk van de aparte fauna en flora in de Kesselse Heide en vindt dat het Rivierenhof een zeer hoge standaard heeft op allerlei gebieden. Met deze beoordelingen wordt de eigenheid van elk domein gewaardeerd en in de verf gezet. Ik kan niet anders dan trots zijn op deze resultaten en gans onze ploeg medewerkers en vrijwilligers die dag in dag uit onze domeinen onderhouden van harte bedanken!”

 

Vrieselhof: juweeltje met goed biodiversiteitsbeheer

De jury heeft “echt genoten van het bezoek aan dit juweeltje” van een park. Het juryverslag vermeldt ook: “Het Vrieselhof is een mooi voorbeeld van goed biodiversiteitsbeheer. De educatieve functie is een mooi onderdeel van het park en is een meerwaarde. Hou dit goed niveau van werk aan.”

Tot slot merkt de jury op dat in de drie GFA-bekroonde provinciale groendomeinen het fantastische en enthousiaste personeel een meerwaarde is en bedankt hen voor hun fantastisch werk.

Domeinwachter en werkleider ontvangen Green Flag Award VH
Ontvangst Green Flag Award voor het Vrieselhof

Rivierenhof haalt tweede Green Flag Award binnen!

publish date
16.07.2019

Exact een jaar nadat het provinciaal groendomein Rivierenhof als eerste van het land de internationale Green Flag Award (GFA) binnenhaalde, wappert de begeerde groene vlag nu aan drie provinciale groendomeinen!

Tot de zomer van 2020 mogen zowel het Vrieselhof in Ranst, als de Kesselse Heide in Nijlen en (voor de tweede maal) het Rivierenhof in Deurne het prestigieuze keurmerk in het vaandel dragen. Het internationaal kwaliteitslabel moet immers elk jaar opnieuw worden verdiend.

Jan De Haes, gedeputeerde voor recreatie- en groendomeinen van de provincie Antwerpen: “Het Rivierenhof, het Vrieselhof en de Kesselse Heide zijn elk een prachtig stuk natuur met een hoge biodiversiteitswaarde. Of je nu komt joggen, picknicken, deelneemt aan een wandeling met gids, foto’s maakt, de collecties bewondert, vogels of insecten komt spotten, met de klas een educatieve workshop volgt of gewoon komt ravotten … er is in alle domeinen voor iedereen wat wils. Dat had de internationale jury van de Green Flag Award meteen door.”

Een ambitie die keer op keer moet worden waargemaakt

De Haes vervolgt: “De Green Flag Award bestaat reeds 23 jaar. Dit keurmerk erkent en onderscheidt wereldwijd parken en recreatieve groene ruimtes die voldoen aan internationale kwaliteitsnormen. Het krijgen en het behouden van de Green Flag Award is een ambitie die ieder jaar weer moet worden waargemaakt. Wie geen positieve evolutie of vooruitgang maakt, loopt immers het risico geen Green Flag Award meer binnen te halen.” 

Peter Verdyck, directeur van de provinciale groendomeinen regio Antwerpen, is heel trots op het behalen van deze drie onderscheidingen: “De Green Flag Award legt de lat voor goed parkbeheer zeer hoog en promoot een internationale norm voor management in de groene sector. Daarmee erkent en waardeert de Green Flag Award de inzet van al onze medewerkers, vrijwilligers en het management. De ervaren jury noemt het Vrieselhof een juweeltje met goed biodiversiteitsbeheer, is onder de indruk van de aparte fauna en flora in de Kesselse Heide en vindt dat het Rivierenhof een zeer hoge standaard heeft op allerlei gebieden. Met deze beoordelingen wordt de eigenheid van elk domein gewaardeerd en in de verf gezet. Ik kan niet anders dan trots zijn op deze resultaten en gans onze ploeg medewerkers en vrijwilligers die dag in dag uit onze domeinen onderhouden van harte bedanken!”

 

 

Rivierenhof: zeer hoge standaard. Een genoegen om te bezoeken en te beoordelen

Na een anoniem bezoek gaf de GFA-jury opnieuw een zeer positieve beoordeling aan het provinciaal domein in Deurne dat daarmee haar kwaliteitskeurmerk bevestigd ziet. Volgens de jury hanteert het park “een zeer hoge standaard en heeft het zeer veel te bieden.” De jury houdt van de sportfaciliteiten die naar de randen zijn verplaatst en van de speeltuin in de buurt van het restaurant. “Ook de verschillende soorten landschappen en gebieden om rust te vinden, de grote natuurwaarde en aangename mogelijkheden tot verkoeling zijn fantastisch.” De jury oordeelt: “Het park is zo groot dat je het niet allemaal op een dag kunt zien. Het Rivierenhof is geschikt voor jong en oud, voor vaste klanten en voor gelegenheidsbezoekers.”

Tot slot merkt de jury op dat in de drie Green Flag Award-winnende provinciale groendomeinen het fantastische en enthousiaste personeel een meerwaarde is en bedankt hen voor hun fantastisch werk.

Ontvangst Green Flag Award 2019 RH
Tweede Green Flag Award voor het Rivierenhof

Kesselse Heide wint eerste Green Flag Award!

publish date
16.07.2019

Exact een jaar nadat het provinciaal groendomein Rivierenhof als eerste van het land de internationale Green Flag Award (GFA) binnenhaalde, wappert de begeerde groene vlag nu aan drie provinciale groendomeinen!

GFA-jury gefascineerd door de vele indicatorplanten op de Kesselse Heide
GFA-jury gefascineerd door de vele indicatorplanten op de Kesselse Heide

Tot de zomer van 2020 mogen zowel het Vrieselhof in Ranst, als de Kesselse Heide in Nijlen en (voor de tweede maal) het Rivierenhof in Deurne het prestigieuze keurmerk in het vaandel dragen. Het internationaal kwaliteitslabel moet immers elk jaar opnieuw worden verdiend.

Jan De Haes, gedeputeerde voor recreatie- en groendomeinen van de provincie Antwerpen: “Het Rivierenhof, het Vrieselhof en de Kesselse Heide zijn elk een prachtig stuk natuur met een hoge biodiversiteitswaarde. Of je nu komt joggen, picknicken, deelneemt aan een wandeling met gids, foto’s maakt, de collecties bewondert, vogels of insecten komt spotten, met de klas een educatieve workshop volgt of gewoon komt ravotten … er is in alle domeinen voor iedereen wat wils. Dat had de internationale jury van de Green Flag Award meteen door.”

Een ambitie die keer op keer moet worden waargemaakt

De Haes vervolgt: “De Green Flag Award bestaat reeds 23 jaar. Dit keurmerk erkent en onderscheidt wereldwijd parken en recreatieve groene ruimtes die voldoen aan internationale kwaliteitsnormen. Het krijgen en het behouden van de Green Flag Award is een ambitie die ieder jaar weer moet worden waargemaakt. Wie geen positieve evolutie of vooruitgang maakt, loopt immers het risico geen Green Flag Award meer binnen te halen.” 

Peter Verdyck, directeur van de provinciale groendomeinen regio Antwerpen, is heel trots op het behalen van deze drie onderscheidingen: “De Green Flag Award legt de lat voor goed parkbeheer zeer hoog en promoot een internationale norm voor management in de groene sector. Daarmee erkent en waardeert de Green Flag Award de inzet van al onze medewerkers, vrijwilligers en het management. De ervaren jury noemt het Vrieselhof een juweeltje met goed biodiversiteitsbeheer, is onder de indruk van de aparte fauna en flora in de Kesselse Heide en vindt dat het Rivierenhof een zeer hoge standaard heeft op allerlei gebieden. Met deze beoordelingen wordt de eigenheid van elk domein gewaardeerd en in de verf gezet. Ik kan niet anders dan trots zijn op deze resultaten en gans onze ploeg medewerkers en vrijwilligers die dag in dag uit onze domeinen onderhouden van harte bedanken!”

 

Kesselse Heide: onder de indruk van fauna, flora en medewerkers

De Green Flag Award jury is onder de indruk van de Kesselse Heide. De jury houdt “van de manier waarop verschillende evenementen in het domein aangeboden worden, die de bezoekers zowel een voorproefje van de natuur geven als stof tot nadenken om terug te komen en nog meer te genieten.” De jury was onder de indruk van het goede onderhoud en het veiligheidsgevoel wanneer je er rond wandelt.

Tot slot merkt de jury op dat in de drie GFA-bekroonde provinciale groendomeinen het fantastische en enthousiaste personeel een meerwaarde is en bedankt hen voor hun fantastisch werk.

Domeinwachters ontvangen Green Flag Award KH
Ontvangst Green Flag Award voor de Kesselse heide

Nieuw kunstwerk van Sofie Muller siert inkomhal provinciehuis

publish date
27.06.2019

De provincie Antwerpen heeft een nieuw werk opgenomen in haar kunstcollectie: ‘Kabinet/portret SI024G’ van Sofie Muller. Dit werk kwam tot stand op vraag van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen. Je kan de installatie bekijken in de inkomhal van het provinciehuis.

‘Kabinet/portret SI024G’ van Sofie Muller
Kabinet/portret SI024G

Een albasten hand met verborgen hoofd, liggend op een kussen. Een antiek oor. Een object dat doet denken aan een boksbal. Het zijn enkele elementen die je aantreft in het kunstwerk ‘Kabinet/portret SI024G’ van Sofie Muller. Een werk met een beladen thema. Het is nieuw in de kunstcollectie van de provincie Antwerpen, en kreeg een plaats in de inkomzone van het provinciehuis.

Een kinderportret in roze albast hangt als pendant aan de muur, vlakbij de installatie. De erosie aan de linkerzijde verwijst naar de mentale beschadiging van dit meisje. Tegelijk kijkt ze hoopvol en met opgeheven hoofd de wereld tegemoet. 

Kabinet/portret SI024G werd op 27 juni voorgesteld in het provinciehuis, in aanwezigheid van de kunstenares en een vertegenwoordiger van het Vertrouwenscentrum. De installatie wordt permanent tentoongesteld in de inkomzone, die vrij toegankelijk is tijdens de openingsuren van het provinciehuis. Het kinderportret verhuist vanaf 8 juli naar het Vertrouwenscentrum.

Wil je meer weten over dit bijzondere kunstwerk en over de kunstenares? Ga zeker eens kijken op de webpagina over Kabinet/portret SIO24G. Je vindt Sofie Muller ook op Instagram.

Over de kunstcollectie

Met een verzameling van ruim 2300 kunstwerken bezit de provincie een rijke en diverse collectie. Het provinciebestuur zorgt ervoor dat haar kunstwerken op verschillende locaties toegankelijk zijn voor het grote publiek en het nieuwe provinciehuis biedt hiertoe kansen, zowel voor personeel als bezoekers.

Het merendeel van de collectie is afkomstig van kunstenaars die een link hebben met de provincie Antwerpen. De collectie wordt in de komende legislatuur nog verder ontsloten voor het grote publiek. Er komt een grote collectiemobiliteit, waardoor de werken regelmatig op een andere plaats zullen worden getoond. In het provinciehuis wordt gewerkt aan een kunstinstallatie die vanaf december 2019 dienst zal doen als toon- en bewaarplek. Ook kunstwerken die voorheen in een depot zaten, worden vanaf dan zichtbaar voor bezoekers en medewerkers in de meest publieke zone van het provinciehuis. In de tuin, die nog wordt aangelegd, komen enkele beeldhouwwerken.

Natuurinrichting Vrieselhof 2019

publish date
14.05.2019

Binnenkort gaan de natuurbeheerwerken in het Vrieselhof van start

 

Voor updates en nieuws over de werken, klik hier.

 

Mei 2019.

UITNODIGING INFOWANDELING NATUURINRICHTING VRIESELHOF

Eind juni / begin juli 2019 starten de werkzaamheden voor de natuurinrichting van het Vrieselhof. De provincie Antwerpen vindt het belangrijk om parkgebruikers en omwonenden te informeren over dit natuurinrichtingsproject en het toekomstig natuurbeheer van het provinciaal domein.

Daarom kun je op dinsdagavond 4 juni 2019 deelnemen aan een infowandeling over het wat, het wanneer, het waar en het waarom van de op stapel staande ingrepen. Tijdens een anderhalf uur durende rondleiding worden op het terrein de beheerplannen, de nieuwe gebiedsvisie, de ecologische doelstellingen, de tijdelijke hinder en de toekomstige recreatieve meerwaarde toegelicht. Bovendien krijgt iedereen ook de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen.


Geïnteresseerd in het project natuurinrichting Vrieselhof?
Kom dan op dinsdagavond 4 juni 2019 om 19u naar het Bezoekerscentrum Vrieselhof, Schildesteenweg 99 in 2520 Ranst. Deelnemen is gratis maar om praktische redenen moet je jouw deelname vooraf via E vrieselhof@provincieantwerpen.be bevestigen (graag vóór 3 juni 2019). Meer info nodig? Contacteer de domeinwachters via T 03 360 52 18.

Het natuurinrichtingsproject Vrieselhof is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaams Agentschap Natuur & Bos, met de steun van ELFPO.
 

Waar parkeren aan Hoge Mouw

publish date
07.05.2019

De Slapende Reus en de nieuwe speelzones lokken heel wat bezoekers en wandelaars naar Hoge Mouw.

Bezoekers die per auto komen kunnen op 3 parkings terecht:

  • aan het dienstgebouw, Lichtaartsebaan 45, waar een toilet is voorzien
  • aan de Holle Weg, hier bevind je je dichtbij de speelzone Zandplek en komt de nieuwe hondenlosloopzone (wandelknooppunt 150)
  • aan de school 3Master, Pater Damiaanstraat, van hieruit wandel je de Goorseweg op en ben je dicht bij de speelzone Ijzertijd
Parkeren op de Goorseweg of op het tunneldak is door de politie niet toegestaan.
 
Bij de ingang aan speelzone Ijzertijd (Goorseweg) is een fietsenstalling voorzien en kunnen er maximaal 2 wagens voor minder mobiele bezoekers staan, overtreding kan beboet worden.

Vacatures in Arboretum Kalmthout

publish date
25.04.2019

Arboretum Kalmthout is op zoek naar kandidaten voor de functie van assistent-tuinchef, educatief medewerker en medewerker plantencentrum (via interne bevorderingsprocedure).

De volledige functieomschrijvingen en procedure om je kandidaat te stellen vind je op de volgende pagina's:

Vacature assistent-tuinchef (voltijds, onbepaalde duur)

Vacature educatief medewerker (voltijds, bepaalde duur)

Vacature medewerker plantencentrum (deeltijds, bepaalde duur en via interne bevorderingsprocedure)

 

Kandidaten sturen een e-mail met motivatiebrief en CV in één document naar eva.dhaenens@arboretumkalmthout.be. Je kunt dit doen tot en met 12 mei 2019. Vermeld in de bestandsnaam van je document duidelijk de functie waarvoor je solliciteert gevolgd door je naam en voornaam.

Voor meer inlichtingen over de procedure of de functie kun je terecht bij Abraham Rammeloo, conservator – directeur: Tel. 03 666 67 41 of abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be

Tomatenplantjes te koop tijdens de plantendag

publish date
05.04.2019
Een tros groene onrijpe tomaten aan een groene tomatenplant, gesteund door een bamboestokje, in Arboretum Kalmthout.

Het plantencentrum van Arboretum Kalmthout is gespecialiseerd in zeldzame bomen, struiken en vaste planten. Je bent er iedere dag welkom van 10 tot 17 uur, ook tijdens de plantendag van zondag 14 april 2019.

Het plantencentrum heeft er dan een aparte stand met honderden jonge tomatenplantjes van meer dan 20 verschillende niet-commerciële tomatenrassen uit de zadenbank van Arboretum Kalmthout. Speciaal voor de plantendag werden ze door de leerlingen tuinbouw van PITO-Stabroek opgekweekt. Er is ook een uitgebreide zadencatalogus met zaden van ruim 500 tomatenrassen, die de vrijwilligers van het plantencentrum tijdens het jaar geoogst en schoongemaakt hebben.

De jonge tomatenplantjes kosten € 1,5 per stuk en dragen tot de verbeelding sprekende namen als ‘Big Yellow Zebra’, ‘Cherokee Chocolate’, ‘Copper River’, ‘Summertime Gold’… Wie 10 plantjes koopt, krijgt er gratis ééntje extra bovenop. De volledige lijst met tomatenplanten kun je via onze website downloaden en bekijken.

Wil je tomatenplantjes op voorhand bestellen? Dat kan door een mailtje te sturen naar plantencentrum@arboretumkalmthout.be Jouw bestelling betalen en ophalen doe je aan de stand van het plantencentrum op zondag 14 april. Wees er snel bij, want er is veel belangstelling en de voorraad is beperkt!

Rivierenhof dicht door storm

publish date
10.03.2019

STORMGEVAAR RISICOFASE ROOD

Toegangsverbod voor bezoekers, clubs en concessiehouders

vanaf 11u zondag 10 maart 2019 tot 19u (verwachting)


Betrokken provinciale groendomeinen regio Antwerpen
:

- Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246 te 2100 Deurne
- Vrieselhof, Schildesteenweg 95 te 2520 Ranst (De Remise blijft bereikbaar)
- Hof van Leysen, Markgravelei te 2018 Antwerpen


De risicofase is gebaseerd op de weersverwachtingen en berichten berekend door KMI, windfinder.com en overheidsdienst defensie België. Deze berekening van het stormrisico is specifiek gericht op stormgevaarlijke beboste natuurterreinen die zijn opengesteld voor het publiek.

Toelichting risicofases:

ROOD: wind vanaf 80 km/u - Acuut gevaar. De toegang voor bezoekers, clubs, medewerkers en diensten tot het betrokken gebied wordt na overleg met beheerders en domeinwachters aangepast of verboden. Er wordt bij beslissing tot toegangsverbod aan alle ingangen van de betrokken openbare domeinen bebording aangebracht die de toegang voor bezoekers verbiedt. Betrokken clubs, medewerkers en diensten worden ingelicht dat toegang tot de domeinen wordt verboden voor bezoekers, clubs en indien noodzakelijk medewerkers en diensten. Er worden extra controles ingezet door de domeinwachters om de bezoekers die zich toch in de domeinen bevinden te verzoeken deze domeinen te verlaten.
ORANJE: wind tussen 61 km/h en 80 km/h - gevaar. Wees voorzichtig! Beheerders en domeinwachters zijn extra waakzaam en stormprocedure wordt opgestart. Als er storm opkomt, worden extra controles ingezet om indien noodzakelijk de bezoekers die zich in de betrokken domeinen bevinden te verzoeken deze domeinen te verlaten, clubs en diensten en medewerkers worden ingelicht dat toegang tot de domeinen wordt afgeraden. Evacuatieruimte wordt indien beschikbaar en noodzakelijk opengesteld.
GEEL: wind tussen 50 km/h en 61km/h – weinig gevaar maar beheerders en domeinwachters zijn extra waakzaam.
GROEN: wind tot 50 km/h - Weinig gevaar.

Meer info? Neem contact op met de domeinwachters op T 03 360 52 18.



Volgende van de detaillijst