Meesjes dol op RUPS-project

publish date
04.06.2020

Rond deze tijd van het jaar luidt in onze domeinen doorgaans het jeuk-alarm. Meldingen van geïrriteerde huid en ogen door rondvliegende haartjes van de eikenprocessierups stromen dan bij de domeinwachters binnen. Vorige zomer brachten zij de overlast in kaart en met dank aan het RUPS-project van het St. Ursula-instituut uit Wilrijk werden er op de hotspots ruim honderd nestkastjes gehangen om de natuurlijke vijand van de jeukrups massaal naar het Rivierenhof te lokken. 


Intussen zijn onze domeinwachters eropuit getrokken om de mezenkastjes te controleren op bezetting. Tegelijkertijd werden de jonge dieren en (indien mogelijk) aangetroffen oudervogels voorzien van een wetenschappelijke ring, zodat van de kool- en pimpelmezen bij terugvangst of overlijden ook de herkomst kan worden bepaald.

Uit de eerste vaststellingen blijkt alvast :
- Dat de helft (66 op 115) opgehangen nestkastjes bezet is. Enkele kasten waarin niet werd gebroed, vertoonden wel tekenen te zijn gebruikt als slaapplaats.
- Dat ruim een kwart van de broedsels (18 op 66) koolmezen zijn. De overige nestkasten zijn ingenomen door pimpelmezen, omdat de grootte van de invliegopening hen beter past.
- Uit de 66 broedsels werden er vierhonderd vogels (zowel oudervogels als hun jongen) voorzien van een wetenschappelijke ring. In sommige nesten was de kroost nog te klein om te ringen.

De nestkastjes in het Rivierenhof zijn dus een succes! Verwacht wordt dat eens de werken van het Oosterweel-project zijn begonnen, het aantal bezette nestkasten nog zal toenemen.

Komende winter worden de gebruikte kasten leeggemaakt om nieuwe bewoners te kunnen verwelkomen en worden er een aantal nestkasten met een iets grotere opening voorzien, zodat ook de populatie koolmezen kan groeien.

Wordt vervolgd!

Antwoorden op veelgestelde vragen over de Eikenprocessierups

Wat de meesjes niet oplossen, verwijderen onze groenmedewerkers met een speciale stofzuiger. Zie je een nest eikenprocessierupsen dat nog niet met lint is aangeduid, meld dat dan bij de domeinwachters op T 03 360 52 18.

Afbeelding: Vogelbescherming Nederland.