Beheerwerken op Hoge Mouw

publish date
19.11.2019

Tijdens najaar en winter 2019-2020 gaan er op Hoge Mouw belangrijke beheerwerken door. De werken zijn nodig om de veiligheid op en rond het domein gevoelig te vergroten. 

Kapping van Douglassparren langs de Kempenstraat

Om de veiligheid van omwonenden, de schoolomgeving en passerende fietsers en voertuigen langs de Kempenstraat (nabij Go! de 3Master) te garanderen, zullen over een breedte van 40 meter preventief Douglassparren worden gekapt. Er is reëel gevaar dat deze hoge bomen schade veroorzaken aan huizen en tuinen aan de overkant van de straat. Bij hevige wind kwamen de afgelopen jaren al een aantal bomen op de weg terecht.

In overleg met de boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werden 277 bomen geschalmd en openbaar verkocht. De bomen moeten tegen eind december verwijderd zijn door de houtexploitant. De bosverjonging op het gekapte gedeelte van ca. 0,81 ha zal enerzijds via aanplantingen en anderzijds spontaan gebeuren. In het najaar van 2020 zullen winterlinde en wintereik in kloempen aangeplant worden. Tussen deze groepjes kan de natuur zijn gang gaan en zal zich spontaan bos ontwikkelen (berken, zomereiken, kastanje,…). Op die manier zal een gevarieerd inheems loofbos ontstaan waar heel wat planten en dieren zich thuis voelen.

Boomopslag verwijderen langs de Goorseweg

Lang de Goorseweg, ter hoogte van de twee Duivelskuilen, werd de afgelopen jaren een open plek met heide gecreëerd. Op deze open plek is er momenteel heel wat opslag van kleine boompjes, vooral grove den en de exoten robinia en Amerikaanse eik. Om de open plek te behouden en de struikheide verder te laten uitbreiden zal de boomopslag machinaal verwijderd worden. 

Verwijderen overhangende takken langs wandelwegen

Om een goede doorgang te behouden voor dienstvoertuigen en hulpdiensten worden op een aantal plaatsen langs de wandelwegen overhangende takken verwijderd.

Plaatsen van barelen

Op een aantal plaatsen worden barelen geplaatst om te vermijden dat men vanuit de omliggende wegen met de auto het domein kan inrijden.

Volgende van de detaillijst