Midden

‘Wonen in de tijd’

In deze zeven gemeenten wonen heel veel mensen verspreid, buiten de kernen van de gemeenten. Ouderen wonen in verouderde woningen die dikwijls te groot zijn geworden en ver af liggen van de nodige voorzieningen. Voor jongeren en gezinnen is het soms moeilijk om een geschikte en betaalbare woning te vinden in de regio.

Zowel de inwoners als de lokale besturen van deze gemeenten staan dus voor grote uitdagingen. Niet alleen op het vlak van wonen, maar ook voor mobiliteit, organisatie van de zorg en andere beleidsdomeinen. 

Met dit Gewoontebrekertraject wilden we hier iets aan doen.

  • Voor de inwoners: we laten hen nadenken over hun manier van wonen en over de plek waar zij wonen. We willen hen aanzetten om hun woning en de plaats waar zij wonen zo goed mogelijk af te stemmen op de noden uit elke levensfase, maar dit vooral te doen als ze ouder worden. We noemen dit ‘wonen in de tijd’.
  • Voor lokale besturen: samen creëren we handige instrumenten waar ze - ook na afloop van het traject - samen met verschillende diensten mee aan de slag kunnen. 

Drie pijlers 

Om dit te realiseren, werkten we drie pijlers uit.

Beleid

Voldoende woningen waar oudere personen zelfstandig en kwaliteitsvol kunnen wonen, op de meest geschikte locatie, daar gaan we voor. Daarom ontwikkelen we samen met deskundigen:

  • een inspiratiegids met goede voorbeelden; 
  • een methodiek met een set van criteria waaraan een aangepaste woonomgeving moet voldoen; 
  • een toetskader voor aangepaste woningen. 

Zelf aan de slag? Download de documenten hieronder.

Samenwerking 

‘Wonen in de tijd’ stelt de lokale besturen voor grote uitdagingen op verschillende beleidsdomeinen. Meer dan ooit is het belangrijk om samen naar antwoorden te zoeken. Om dit voor alle beleidsverantwoordelijken, betrokken gemeentelijke diensten en adviesraden duidelijk te maken, gaf Prof. Dr. Pascal De Decker van P.PUL – KU Leuven hierover de inspirerende lezing ‘De plek doet er toe’. 

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Sensibilisering 

Met de boeiende lezing ‘Van wonen naar samenwonen naar zorgen’ maakte Vlaams Bouwmeester Erik Wiërs de uitdagingen ook voor de inwoners duidelijk.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Inspiratiemoment 'Wonen in de tijd, een thuis voor elke levensfase'

Op 23 mei 2024 organiseerde de provincie Antwerpen samen met IGEAN en de zeven gemeenten het inspiratiemoment 'Wonen in de tijd'. De aanwezigen kwamen meer te weten over het begeleidingstraject Gewoontebreker van de provincie Antwerpen, kregen inkijk in de inspiratiegids en konden meteen in de praktijk duiken met Atelier Romain en de andere aanwezigen.

Meer weten? Bekijk dan de presentaties.

Gewoontebreker Midden