Team Champions

Validatie

Thomas More Mechelen-Antwerpen valideerde Team Champions en bevroeg de deelnemers tijdens twee focusgroepen. 

Wat vonden onze Team Champions van hun deelname aan Blijf aan Z? 

Daarnaast vulden de Team Champions gedurende hun deelname 3 keer een online vragenlijst in. De vragen waren gericht op het meten van bekende voorspellers van verloop & jobtevredenheid.

Wat zijn de resultaten van deze bevraging? 

Vragen over Team Champions?

Contacteer de projectmedewerkers van Universiteit Antwerpen

Tine Averens tine.averens@uantwerpen.be
Erik Franck erik.franck@uantwerpen.be
Kris Van den Broeck kris.vandenbroeck@uantwerpen.be

Voor vragen over de focusgroepen, contacteer de projectmedewerker van Thomas More Mechelen-Antwerpen:

Wessel van de Veerdonk
wessel.vandeveerdonk@thomasmore.be