Tools

Microsoft Teams kan je gebruiken als je een online module organiseert.  

Socrative is een app waarmee je een interactieve quiz maakt. In de ZORO-training gebruik je die voor het stellingenspel in de module technische wendbaarheid. Ook in de module intrapreneurship gebruik je de tool, deze keer om in groep kritische vragen over de casus van STIEn te beantwoorden.

Jamboard is een online tool waarin je samen brainstormt via digitale post-its. Deze tool gebruik je als ZORO-trainer in de module interprofessioneel samenwerken. Eerst om de deelnemers hun netwerk beter te leren kennen. Nadien ook om tot een zorgplan te komen voor de casus van STIEn.