Materiaal ZORO-game

Om spelenderwijs de ZORO-competenties te leren kennen, ontwikkelden we een fysiek en digitaal spel.

Kaartspel

Dit is een spel voor groepen en teams van studenten of collega’s om te reflecteren over (eigen) casussen aan de hand van vragen en stellingen. We gebruiken de vier ZORO-competenties als leidraad. Je kan dit spel steeds opnieuw spelen.

Documenten:

Computerspel 

De speler start het spel met de keuze tussen drie settings: thuiszorg, een ziekenhuis of een woonzorgcentrum. De zorgverlener volgt de verhaallijn, komt in aanraking met de vier competenties en ontvangt op het einde van het spel een zorgplan.

Klik hier door naar de pagina zoro-competentiesindezorg.com om het computerspel te starten.