Kerkplus - haal meer uit je kerk(gebouw)

Sfeerbeeld participatiesessie Poederlee

Onderzoek samen de toekomst van je kerk 

Wil je als kerk- of gemeentebestuur of vzw samen met de inwoners van de gemeente onderzoeken wat het toekomstig gebruik van je kerkgebouw kan zijn? Wil je bovendien weten of die concrete suggesties voor het toekomstig gebruik van je kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn?  

Dan kan je een beroep doen op de provincie Antwerpen voor een begeleid en gesubsidieerd bestemmingsonderzoek voor de her-of nevenbestemming van een parochiekerk of kapelanij.  

Verkennen, bedenken én doen 

Je her-of nevenbestemming ook effectief realiseren? Een nieuw gebruik tijdelijk en in prototype testen? Wij staan je met raad, daad én subsidie bij.  

Beleidsnota

Download hier de beleidsnota van Kerkplus.