Sint-Valentinuskerk - Poppel

Met dit project onderzoeken we of het kerkgebouw een nieuwe invulling kan krijgen als sociaal culturele ruimte voor de gemeenschap zodat de Sint Valentinus kerk blijvend een plek in Poppel kan hebben. Iedereen is welkom om hieraan mee te werken. Deel je mening én ideeën tijdens de ateliers.

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je graag dit traject in Poppel graag opvolgen? Volg hier het traject op.  

Heb je zelf een idee voor de kerk?

Laat het weten via onze ideeënbus.

Kalender

Bekijk de volledige kalender.