Beter dierenwelzijn en –gezondheid

We proberen onrust in de stal te voorkomen. We willen de gezondheid van de kippen hoog houden. Hiervoor bestrijden we:

  • pikkerij
  • worminfecties
  • bloedluizen

Gezondheid is belangrijk voor de productie. Een kip die zich goed voelt, produceert ook beter.