Minder impact, uitstoot en hinder

Ons onderzoek wil voldoen aan alle milieueisen. Zo efficiënt en rendabel mogelijk. Zo beperken we hinder rond pluimveebedrijven. Samen met de pluimveehouders. Hiervoor moeten ze bepaalde investeringen uitvoeren. Die pakken aspecten aan als:

  • emissies
  • geurhinder
  • stofhinder

Vemis

Emissie en veehouderij. Het thema is brandend actueel. Onafhankelijke kennis, toegankelijk geschreven en zo mogelijk reeds getest en gevalideerd in de praktijk, is meer dan ooit een noodzaak in de veehouderij. Vemis deelt de kennis in 2022 via een nieuwe website.

Emissies beheersen, is noodzakelijk om te voldoen aan het wetgevende kader én belangrijk om de goede relatie met de buurt in stand te houden. Onder de noemer Vemis slaan acht Vlaamse kenniscentra sinds 2011 de handen in elkaar om praktijkrijpe kennis en heldere oplossingen tot bij de stakeholders uit de veehouderij te brengen. Dankzij die samenwerking kan het consortium opereren in een breed netwerk en een breed draagvlak creëren voor de luchtemissieproblematiek en de activiteiten van de partners.

Relevante publicaties