DEMO Hele Snavels

Om pluimveehouders bij te staan om leghennen met intacte snavels op een rendabele, duurzame en diervriendelijke manier aan te houden start het proefbedrijf met een nieuw demonstratieproject “Hele Snavels”. Eerder onderzoek door het Proefbedrijf toonde al aan dat verenpikken veel oorzaken heeft. Het is daarom vaak moeilijk te achterhalen waarom verenpikken optreedt en hoe dit escaleert tot kannibalisme. Preliminair onderzoek toonde aan dat hennen met hele snavels anders reageren op stressfactoren en sneller overgaan tot (ongecontroleerd) pikgedrag ten opzichte van hun soortgenoten met gelaserde snavels.
 

Ongewenste pikgedrag

Wanneer dit ongewenste pikgedrag voorkomt is de schade veel groter. De recente rondes met hele snavels die op het Proefbedrijf Pluimveehouderij werden gehouden toonden aan dat de mortaliteit kan oplopen tot meer dan 25%. Doordat er veel variabelen zijn die een invloed kunnen hebben op pikkerij, is het moeilijk om de exacte oorzaak te achterhalen. Monitoring stelt ons in staat vroeg in te grijpen wanneer pikkerij optreedt. Bijgevolg is er een hoge nood om mogelijke factoren in kaart te brengen en deze te koppelen aan een actieplan om de situatie te keren of op zijn minst te stabiliseren. 
 

Monitoringstool op komst

Met dit project trachten we inzicht te krijgen in hoe uitlokkende factoren en (preventieve) maatregelen een invloed hebben op het houden van hennen met hele snavels. Daarnaast willen we een monitoringstool in de praktijk valideren die de pluimveehouder en zijn adviseurs in staat stelt vroege tekenen van schadelijk pikgedrag te detecteren en aan te pakken. Hiervoor werkt het Proefbedrijf Pluimveehouderij samen met PeHeStat, een jonge KMO die gegroeid is uit twee grote Vlaamse dierenartsenpraktijken (DAP Degudap en DAP Galluvet). PeHeStat heeft ervaring met onderzoeksprojecten in de legsector en heeft een sterke expertise in diergezondheid, datamodelering en bedrijfsadvisering.

Logobalk project Hele Snavels