10 sleutels voor het omgaan met diversiteit - online

Thema's
Datum/uur
  • donderdag 24 februari 2022 van 13 uur tot 16 uur
Doelgroepen
  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

  • BuO Leerzorg

Prijs

40 €

Lieve Lenaerts

INHOUD?

Tien sleutels, tien handige aandachtspunten om het diversiteitsbeleid vorm te geven.

Werken aan divers-sensitieve collega’s op school is niet altijd evident. Het is een intens veranderingsproces. Vaak zien we door de bomen het bos niet meer. Waar zetten we nu precies op in? Hoe breng ik dat? En waarom? 

Vanuit de Golden Circle van Simon Sinek gaan we met dit gegeven aan de slag. We bekijken ‘waarom’, ‘hoe’ en nadien ‘wat’?

Elke sleutel lichten we toe: met een oefening, met een inzicht, met tips en tools.

Kortom, een vorming die jou in staat stelt om meteen in de school aan de slag te gaan.

 

DOOR WIE?

Lieve Lenaerts, coördinator DoorElkaar Hivset Campus, een centrum dat expertise heeft in het omgaan en begeleiden van ex- OKAN-leerlingen. Lieve was zelf ruim 10 jaar lang betrokken bij de afdeling OKAN Hivset en nadien bij het begeleiden van ex-OKAN-leerlingen op haar school. Ze geeft vele vormingen omtrent dit thema en andere thema’s in verband met interculturaliteit en diversiteit op school. Ze is ook auteur van twee boeken en diverse artikels of documenten :

- Geen pANiek, snel op weg met anderstalige nieuwkomers op school, Garant 2014.

- Project S, relationele en seksuele vorming voor minderjarige, anderstalige nieuwkomers, Garant 2012

- Een Routeplan voor AN leerlingen

- Diverse artikels, tools en spellen … zie website : www.doorelkaar.be

 

VOOR WIE?

Voor directies, leerlingbegeleiders, pedagogisch begeleiders, (toekomstige) leraren, coördinatoren van het secundair onderwijs, CLB-medewerkers,...

 

EXTRA INFORMATIE

Deze sessie zal plaatsvinden via Zoom. De nodige informatie krijg je ongeveer een week op voorhand toegestuurd via mail. Online sessies worden omwille van privacy niet opgenomen en zijn achteraf dus niet te (her)bekijken.

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 40 euro per persoon. Je betaalt na de eerste sessie, bij ontvangst van onze factuur. Je betaalt na de eerste sessie, bij ontvangst van onze factuur.  Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.