Groeigericht evalueren van anderstalige nieuwkomers LO (online)

Organisator
Documentatiecentrum Atlas Antwerpen
Prijs

60 EUR

Waar

Online

Anderstalige nieuwkomers hebben specifieke noden tijdens de les, maar op welke manier kan je hun vooruitgang ook op een gepaste en bruikbare manier evalueren?

In deze workshop gaan de deelnemers zelf aan de slag door de principes van een groeigerichte evaluatie toe te passen op de evaluatie van anderstalige nieuwkomers in het lager onderwijs. We beginnen met een korte kennismaking van de 7 principes van taalkrachtig onderwijs en verkennen de belangrijkste principes van groeigericht evalueren.

Samen verkennen we welke rol brede evaluatie kan spelen in het verhogen van de taalvaardigheid Nederlands van de leerlingen en het bevorderen van hun sociale integratie. We zoomen in op concrete evaluatievormen en hoe je die kan inzetten in je klaspraktijk. Tijdens de sessie wordt ingezet op reflectie en rijke uitwisseling tussen de deelnemers. In de laatste fase bekijken we welke rol beleid kan spelen in het groeigericht evalueren van anderstalige nieuwkomers.

VOOR WIE?

Leerkrachten, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het lager onderwijs.

DOOR WIE?

Deze vorming wordt aangeboden door het Centrum voor Taal en Onderwijs.