Content Language Integrated Learning als toegangspoort tot meertalig, taalontwikkelend lesgeven.

Datum/uur
  • maandag 18 oktober 2021 van 13 uur tot 16 uur
Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

Prijs

30 €

Eva Faes

INHOUD?

Content Language Integrated Learning heeft de reputatie een didactiek te zijn voor de “cognitief sterkere leerlingen”. Die hebben zogezegd de capaciteiten om naast de instructietaal Nederlands les te krijgen in een andere taal. Niets is minder waar! Meertalig onderwijs bevordert het geloof in eigen kunnen van álle leerlingen en de expliciete vreemde talendidactiek die de leerkracht inzet, geeft bovendien handvatten voor taalontwikkelend lesgeven in álle vakken. Kom er meer over te weten in deze (inter)actieve workshop.

  • Wat is CLIL?
  • Wat zijn de vooroordelen van CLIL?
  • Wat zijn de sterktes van CLIL-onderwijs?
  • Hoe zet je CLIL in? (secundair onderwijs versus basisonderwijs)
  • Welke didactische technieken kan je gebruiken om te clillen?

We starten met een korte theoretische inleiding tot CLIL. Wat betekent CLIL in België? En in de wereld?

We leggen ook linken naar wereldburgerschapseducatie.

Daarna gaan we actief aan de slag met de CLIL-didactiek. Hoe ontwerp je nu een les wiskunde, WO, aardrijkskunde of geschiedenis in een vreemde taal? En hoe reageren leerlingen daarop?

We eindigen met presentaties en een reflectie.

Deze sessie wordt deels in het Nederlands, deels in het Engels gegeven.

DOOR WIE?

Eva Faes was 10 jaar lang docent NT2, Engels en PAV-Nederlands. Sinds enkele jaren werkt ze als lerarenopleider aan de AP-hogeschool waar ze onder andere Vreemde Talendidactiek doceert. Eva werkt mee aan een onderzoeksproject rond CLIL.

VOOR WIE?

(toekomstige) leerkrachten lager en secundair onderwijs 

 

 

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 30 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming. Indien de sessie online moet plaatsvinden, blijft de deelnameprijs ongewijzigd.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.