Gedrag in de klas bekijken vanuit verbinding en functies

Durf te kijken naar verbinding, functie en eigen aandeel bij het groeiproces van gedragsmoeilijkheden naar het aanleren van positieve gedragsmomenten.

Datum/uur
  • maandag 11 oktober 2021 van 09.30 uur tot 16.30 uur
Doelgroepen
  • BuO Leerzorg

  • Kleuteronderwijs

  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

Prijs

110€

Karen Van Dyck

Inhoud?

Omgaan met gedragsmoeilijkheden en -stoornissen binnen de klaspraktijk vraagt heel wat van de school, leerkrachten, ondersteuners, therapeuten én leerlingen! Daarom zoemen we in op school-en klasniveau waarbij verschillende kaders, methodieken en de basishouding aan bod komen en geoefend worden. Hierbij maken we telkens de transfer naar de eigen school-en werkcontext. De functie van gedrag staat centraal met goede beeldvorming, verbinding en tools naar het ganse team, de klasgroep en de individuele leerling. We werken met verschillende werkvormen en versterken mekaar vanuit verschillende werkcontexten én functies. Eigen casusmateriaal mag op voorhand doorgestuurd worden. 

Wat leer je?

• zicht krijgen op beeldvorming bij gedrag op school-en klasniveau waarbij de schoolvisie gekoppeld wordt aan regels en afspraken;
• het verschil tussen een gedragsprobleem of -stoornis herkennen: kenmerken en verschil in basisaanpak;
• over (in)formeel onderzoek bij gedrag en observatie a.d.h.v. gedragsfunctieanalyse, ABC-schema, prikkelverwerking, emotionele ontwikkeling;
• de basishouding, kaders en strategieën om met probleemgedrag aan de slag te gaan zowel op school-en klasniveau als op maat van de individuele leerling;
• enkele extra materialen kennen waarbij de inclusie-gedachte en het oplossingsgerichte denken voorop staan.

Door wie?

Van Dyck Karen

Zelfstandige praktijk kiné-psychomotorische therapie en auti-coaching
Postgraduaat ontwikkelingsmethodieken bij ontwikkelingsstoornissen
BaNaBa ASS binnen een orthopedagogisch perspectief, AP Hogeschool
GON-coördinator type 3 en type 9 van De Mostheuvel in Malle
Werkzaam in het ondersteuningsnetwerk VOKAN
SI-opleiding in Nederland
SEO-R2 trainer

Voor wie?

(toekomstige) leerkrachten (buitengewoon) basisonderwijs

(toekomstige) leerkrachten (buitengewoon) secundair onderwijs

Extra informatie?

Deze sessie zal online plaatsvinden.

Eigen inbreng van casussen is mogelijk. Gelieve deze minimum een week voor de aanvang van de vorming te sturen naar info@tenz.be.

Inschrijven?

Deze vorming wordt aangeboden door TENZ. Inschrijvingen verlopen dan ook via deze onderwijsondersteunende organisatie.