Naar een wederkerige relatie met ouders (SO) - online

Thema's
Datum/uur
  • dinsdag 8 februari 2022 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
  • BuO Leerzorg

  • Leerkrachten

  • Secundair onderwijs

Prijs

50 €

Jan De Mets

INHOUD?

Aan de hand van het ‘zeester’-model – een reflectie-instrument dat tot helikopterzicht uitnodigt – denken de deelnemers na over bestaande en mogelijke acties/initiatieven/beleidskeuzes om de samenwerking met ouders aan te scherpen. Aan de hand van de leervragen van de deelnemers en hun specifieke uitdagingen op de school, zoomen we in op uitbreiding en verfijning van bestaande acties en geven we inspiratie hoe andere scholen dit aanpakken.

De deelnemers krijgen een reflectie-instrument aangeboden op basis waarvan ze hun huidige beleid inzake partnerschap met ouders kunnen doorlichten. Met het zeester-model worden ze aangemoedigd kritisch te kijken naar huidige acties en de begaande paden wat te verlaten. Ik haal kleine en grote praktijken aan van andere scholen, ter inspiratie. Geregeld kunnen ze in kleine uitwisselingsgroepjes ook de collega-deelnemers bevragen en tips uitwisselen. De werkwijze is dus een mengeling van input (het model, wat wetenschappelijk onderzoek zegt ...), uitwisseling en inspiratie aanreiken.

DOOR WIE?

Jan De Mets is medewerker bij het Steunpunt Diversiteit en leren (SDL - UGent). Zijn dada’s zijn: partnerschap met ouders, transitie naar het kleuteronderwijs (pedagogische continuïteit en ‘educare’). Hij volgt voor SDL enkele Europese projecten op.

VOOR WIE?

Iedere medewerker in een secundaire school – ev. ook (externe) organisaties die hen ondersteunen in het opzetten van een samenwerking met ouders

EXTRA INFORMATIE?

Deze sessie zal online plaatsvinden via Zoom. De sessie wordt niet opgenomen en is dus niet achteraf te (her)bekijken.

 

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 50 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.