Samen aan tafel: een Routeplan voor anderstalige nieuwkomers in de lagere school

Thema's
Datum/uur
 • maandag 25 oktober 2021 van 13 uur tot 15 uur
Datum/uur
 • maandag 22 november 2021 van 13 uur tot 15 uur
Datum/uur
 • maandag 13 december 2021 van 13 uur tot 15 uur
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

Prijs

80 € (inclusief digitaal RouteplAN)

_Routeplanner_A4.indd

INHOUD?

Samen een beleidsplan opstellen voor de anderstalige nieuwkomers op je school. Het kan via dit korte traject. Het ‘Routeplan’ An leerlingen is de leidraad. 

Anderstalige nieuwkomers op school…ze brengen heel wat vragen met zich mee. Een stevig beleid uittekenen is belangrijk. Dit geeft rust aan de organisatie, dit garandeert professioneel werken en brengt kwaliteit voor de leerlingen. 

In dit korte traject gaan we aan de slag met het ‘RouteplAN’. Een leidraad, ontwikkeld door DoorElkaar, samen met diverse lagere scholen. En instrument dat structuur geeft, maar ook tools en tips aanreikt.

We gaan samen digitaal 'aan tafel' om dit plan te implementeren in de eigen school. We leren veel van elkaar en mét elkaar. 

 

Deze inhouden komen aan bod tijdens het traject:

 

Sessie 1: maandag 25/10/2021 van 13 tot 15 uur : 

 • Kennismaking, werkwijze
 • De inschrijving van de AN leerling 

Sessie 2: maandag 22/11/2021 van 13 tot 15 uur :

 • De plaatsing en de beginsituatie
 • Het voorbereiden van goed onderwijs

Sessie 3: maandag 13/12/2021 van 13 tot 15 uur

 • Het uitvoeren van goed onderwijs
 • Evalueren, rapporteren en loslaten

 

Deelnemers schrijven zich in voor een traject dat uit drie sessies bestaat. Je kan ook als school intekenen. De deelnamelink mag telkens door één leerkracht van de school worden gebruikt. 

DOOR WIE?

Lieve Lenaerts, coördinator DoorElkaar Hivset Campus. Lieve is ruim twintig jaar actief bezig met nieuwkomers, in OKAN en als begeleider van lerende netwerken lager onderwijs. Ze schreef het boek ‘Geen pANiek, snel op weg met anderstalige nieuwkomers' samen met Yasmine Wauthier. Ze geeft veel vormingen over meertaligheid, interculturaliteit en diversiteit. en was/is actief in diverse lerende netwerken anderstalige nieuwkomers.

VOOR WIE?

directies, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, (toekomstige) (onthaal)leraren lager onderwijs

 

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 80 euro per persoon. Een digitaal Routeplan is in de prijs inbegrepen. Je betaalt na de eerste sessie, bij ontvangst van onze factuur.  Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.