Talig aan de slag met muzische impulsen

Datum/uur
  • donderdag 17 maart 2022 van 13 uur tot 16 uur
Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

Prijs

20 €

Karen Reekmans en Elisabeth Henry

Inhoud?

De focus van deze workshop is ontwikkelingsgericht muzisch taalonderwijs. We inspireren je met enkele praktijkvoorbeelden van multidisciplinaire workshops beeld, muziek, drama en beweging die we ontwierpen voor meertalige basisscholen met schooltaal Nederlands. De zelfsturende, interactieve werkvormen zijn tevens betekenisvol voor vroeg vreemdetalenonderwijs in de basisschool. We kiezen voor impliciet taal leren door taal als middel te gebruiken om de activiteiten aan te kondigen, erover in interactie te gaan en te reflecteren op het creatieve proces.

De workshops werden gebundeld in het boek ‘Taalduiken en artisticuleren’ van auteurs Karen Reekmans, Elisabeth Henry en Anne-Lore Baeckeland. Meer informatie vind je hier

 

Wat mag je verwachten?

  • We duiken samen in enkele interactieve, muzische werkvormen en bespreken de meerwaarde voor zowel muzische vorming als taalstimulering.
  • We lichten de principes van muzisch taalonderwijs en taalontwikkelend lesgeven in meertalige klassen toe. We zoomen in op het belang van onvoorspelbaarheid in het creatieve proces.  
  • Je gaat naar huis met een gratis exemplaar van het boek ‘Taalduiken en artisticuleren’ van auteurs Karen Reekmans, Elisabeth Henry en Anne-Lore Baeckeland

Door wie?

Karen Reekmans is lector-onderzoeker aan de Hogeschool PXL in Hasselt. Ze geeft vakdidactiek vroeg vreemdetalenonderwijs Frans en meertaligheid aan de studenten van de lerarenopleiding PXL-Education lager en kleuteronderwijs. Verder begeleidt ze studenten die stage lopen in het immersieonderwijs Nederlands in Luik en is zij verbonden aan PXL-Research voor praktijkgericht onderzoek over schooltaal Nederlands in meertalige klassen. Haar werk werd bekroond met het Europees talenlabel 2019, een kwaliteitslabel voor innovatief talenonderwijs.

Elisabeth Henry is docent aan de Haute Ecole de la Ville de Liège. Als musicologe en musicus geeft ze muziekles aan toekomstige docenten, maar ook kunst- en cultuureducatie. Ze geeft ook muziekles aan de studenten van de Academie voor Schone Kunsten van Luik (École Supérieure des Arts de la Ville de Liège= ESAVL).

Jeux de sons, jeux de voix, jeux de soi : haar professionele artistieke opleiding (muziek, piano, zang en theater) moedigt haar aan om voortdurend het luisteren en improviseren te ontwikkelen, essentieel voor de opvoeding van kinderen (jong en oud).

 

Coronamaatregelen?

Deze vorming kan omwille van het interactieve karakter enkel fysiek in onze vestiging plaatsvinden. 

 

Voor wie?

(toekomstige) leerkrachten basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs