De buitengewone taal van moeilijk gedrag

Gedragsmoeilijkheden in (buitengewoon) onderwijs vanuit verfijnd perspectief

Datum/uur
  • donderdag 11 mei 2023 van 09.30 uur tot 16.30 uur
Doelgroepen
  • BuO Leerzorg

  • Kleuteronderwijs

  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Secundair onderwijs

Prijs

150€ (inclusief boek)

Katelijne Van Lommel

INHOUD?

Het vraagstuk rond gedragsmoeilijkheden bij leerlingen kost ons heel wat energie. Problematieken worden complexer en het zoeken naar antwoorden daarmee ook. Toch blijven we vaak op dezelfde manier met gedrag omgaan. Wat als we ons verdiepen in het feit dat moeilijk gedrag dat zich herhaalt of in opvallende proporties voorkomt eigenlijk een vorm van communicatie is? Dan is het tijd om ons de taal van gedrag eigen te maken.

Geïnspireerd door multidisciplinaire kennis en de praktijk van het buitengewoon onderwijs zoeken we naar een afgestemde benadering van gedragsmoeilijkheden. In deze vorming werk je aan de implementatie van een Verfijnde Pedagogiek die het comfort van leerlingen én leerkrachten sterk verhoogt.

Wat leer je?

• de taal van moeilijk gedrag beheersen en de verborgen hulpvragen achterhalen;
• moeilijk gedrag op school correct in kaart brengen en winstgevende gesprekstechnieken inzetten.
• zowel preventief als curatief handelen door een concrete pedagogische aanpak die leeftijden en soorten moeilijkheden overstijgt;
• doordachte keuzes maken door stil te staan bij (neven)effecten van gedragskaarten, straf- en beloningssystemen.

Voormiddag
In de sessie ga je dieper in op de taal van moeilijk gedrag. Wat willen kinderen en jongeren met dit gedrag ons vertellen? Je onderzoekt wat de meest aangewezen manier is om moeilijk gedrag in kaart te brengen en staat stil bij de tijd- en energiebesteding bij het omgaan met complexe problematieken. We maken de materie tastbaar en herkenbaar door praktijkvoorbeelden uit het werkveld van buitengewoon onderwijs. Na deze vorming kijk je anders naar gedragsmoeilijkheden.

Namiddag
In de vervolgsessie verrijk je de vaardigheden in het preventief en curatief pedagogisch handelen afgestemd op de specifieke doelgroep(en) van jullie organisatie. Hoe kunnen we gedragsmoeilijkheden concreet benaderen door zowel oog te hebben voor het individu als de groep? Je onderzoekt welke ongewenste neveneffecten gedragskaarten, straf- en beloningssystemen hebben en ontdekt dat we over meer leerrijke alternatieven beschikken zonder grenzen of sturing te verliezen.

 

DOOR WIE?

Van Lommel Katelijne

Kinder- en jeugdpsychologe
Pedagogisch vormer en spreker in onderwijs- en hulpverleningscontexten
Specialisaties: visie op en concrete pedagogische aanpak van moeilijk gedrag, communicatie met kinderen, jongeren en hun ouders, kinderpsychiatrische problematieken in de praktijk
Auteur van 'Sprekende harten, strijdende zwaarden. Moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren' Pelckmans

 

VOOR WIE?

Geïnteresseerden uit het (buitengewoon) basis- en secundair onderwijs.

 

INSCHRIJVEN?

Deze vorming wordt aangeboden door TENZInschrijven verloopt dan ook via deze onderwijsondersteunende organisatie.