Goed G-start?! - online

Hoe kan je van je klas een krachtige geletterde omgeving maken en met welke functionele activiteiten kan je inzetten op ontluikende geletterdheid?

Datum/uur
  • dinsdag 21 maart 2023 van 09 uur tot 15.30 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
dinsdag 14 maart 2023
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Kleuteronderwijs

  • Lager onderwijs

Prijs

100 €

INHOUD?

Om te kunnen functioneren in een samenleving vol geschreven communicatie, heb je de sleutelcompetentie ‘geletterdheid’ nodig. Geletterdheid maakt leren mogelijk, zowel in een schoolse context als daarbuiten. Het is dus uitermate belangrijk om de ontwikkeling van geletterdheid al van jongs af aan te stimuleren.

Tijdens deze workshop bekijken we a.d.h.v. het kader van het geletterde huis (uit G-start) hoe je dat kan doen in de kleuterklas en het eerste leerjaar.  

In het eerste deel van de vorming ontdek je hoe je van je klas een krachtige geletterde omgeving kan maken. In het tweede deel leer je met welke functionele activiteiten je kan inzetten op ontluikende geletterdheid. We zoomen daarbij extra in op het stimuleren van klankbewustzijn en letterkennis, twee belangrijke voorspellers voor technisch lezen. We baseren ons voor deze vorming op het boek G-start, dat achtergrondinformatie, uitgewerkte activiteiten en voorbeeldlessen over ontluikende geletterdheid bevat.

DocAtlas voorziet een keuzelijst met materialen die aansluiten bij deze vorming.

 

VOOR WIE?

Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het kleuteronderwijs en het eerste leerjaar van de lagere school.