Groeigericht evalueren voor anderstalige nieuwkomers: uitwerking van een functionele taaltaak (OKAN SO)

Thema's

Anderstalige nieuwkomers hebben specifieke noden tijdens de les, maar op welke manier kan je hun vooruitgang ook op een gepaste en bruikbare manier evalueren?

Datum/uur
  • dinsdag 18 april 2023 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
dinsdag 11 april 2023
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Secundair onderwijs

  • BuO Leerzorg

Prijs

55 euro

INHOUD?

In deze workshop gaan de deelnemers zelf aan de slag door de principes van een groeigerichte evaluatie toe te passen op de evaluatie van anderstalige nieuwkomers in het secundair. We beginnen met een korte kennismaking en opfrissing van de belangrijkste principes van groeigericht evalueren. Daarna gaan we al snel over naar een concreet werkmoment.


In het werkmoment vertrekken we vanuit de ontwikkelingsdoelen. De deelnemers werken in groepen en kunnen kiezen tussen enkele ontwikkelingsdoelen waarmee ze de rest van dit werkmoment aan de slag gaan. Eerst bedenkt het groepje hoe je dit ontwikkelingsdoel kan omzetten in een functionele taaltaak. Daarna stel je in groep een evaluatie van deze taak op die je direct kan toepassen in de OKAN-klas. Elk groepje kan rekenen op een intensieve begeleiding van de navormer.


In een laatste fase delen de  groepjes het materiaal dat ze gecreëerd hebben met de andere groepjes. We eindigen met een reflectiedocument waarop je kunt teruggrijpen wanneer je zelf nieuwe taken ontwikkelt voor je OKAN-leerlingen.

VOOR WIE?

OKAN-leerkrachten, vervolgcoaches, zorgleerkrachten uit het secundair onderwijs.