koffieklets@docAtlas - talentgerichte job- en studiekeuze

Datum/uur
  • woensdag 13 maart 2019 van 14 uur tot 16 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
woensdag 6 maart 2019
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

Gratis

Wissel met andere leerkrachten en collega’s uit het onderwijsveld kennis, vaardigheden, inspiratie, werkvormen, leermiddelen, enz. uit bij een kop koffie of thee.


Tijdens deze editie inspireren we elkaar rond het thema TALENTGERICHTE JOB- EN STUDIEKEUZE.
In verschillende korte sessies, ingeleid door een inspirator, kan je al je vragen en kennis kwijt. Aansluitend kan je in de bib op zoek naar materiaal voor je praktijk.

deelsessie 1: lager naar secundair

inspirator: De Schoolbrug

De Schoolbrug neemt de rol van inspirator op zich voor de sessie Van Lager Naar Secundair. Ook een kans om de spellen Kies (Buitengewoon) Raak van dichterbij te leren kennen.

Over Kies Raak/ Over Kies Buitengewoon Raak

deelsessie 2: secundair naar arbeidsmarkt/hoger onderwijs

inspirator: nog te bevestigen

deelsessie 3: schooluitval

inspirator: Rut Van Caudenberg

Rut Van Caudenberg doet aan het Centre for Migration and Intercultural Studies (CeMIS) van de Universiteit Antwerpen en het Department of Social and Cultural Anthropology van de Universitat Autònoma de Barcelona onder meer onderzoek naar de onderwijservaringen van jongeren met een migratieachtergrond. Ze was betrokken bij een grootschalig Europees onderzoeksproject over vroegtijdig schoolverlaten. Een overzicht van haar publicaties vind je hier.

 

Wil je zélf inspirator zijn? Vink dit dan zeker aan op het inschrijvingsformulier.

Volgende