Online infomoment: Frans + ex-OKAN = défi!

Thema's

Begeleiding, ondersteuning en integratie van de ex-OKAN-leerling in de lessen Frans

Datum/uur
 • donderdag 6 oktober 2022 van 20 uur tot 21 uur
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Secundair onderwijs

Prijs

Gratis

INHOUD?

Tijdens dit online infomoment over ons praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Frans+ex-OKAN=défi! proberen we jullie warm te maken om de nascholing van 1 dag te volgen waarin we concreet aan de slag gaan met het ontwikkelde pedagogisch-didactisch plan (website) ter ondersteuning en integratie van de (taalzwakke en /of) ex-OKAN-leerling in de reguliere lessen Frans.

We stellen kort de website voor die het eindresultaat is van ons onderzoek Frans+ex-OKAN=défi!. De website probeert een antwoord te bieden op volgende vragen:

 • Wat kunnen derden buiten de school?
 • Wat kan de school?
 • Wie is de ex-OKAN-leerling?
 • Wat kan de ex-OKAN-leerling?
 • Wat kan ik (als leerkracht Frans) met de ex-OKAN-leerling?

Een deel van ons materiaal is vrij toegankelijk en kan meteen bekeken worden. Wie interesse heeft om met het volledige pakket (fiches rond binnenklasdifferentiatie, voorbeeldlessen Frans en een basismethode Frans A1+) aan de slag te gaan, kan zich inschrijven voor de nascholing op maandag 7 november 2022.

 

VOOR WIE?

 • Directeurs van scholen in grootstedelijke context.
 • Alle leerkrachten Frans/vakgroepen Frans (D en D/A-finaliteit) die in hun lessen geconfronteerd worden met ex-OKAN- (en/of taalzwakke) leerlingen.
 • Vervolgschoolcoaches.
 • Leerkrachten die Frans geven in de schakelklas of in OKAN.

 

DOOR WIE?

Joëlle Verelst is docent Frans en onderzoeker binnen de lerarenopleiding secundair onderwijs (EBASO) van de Karel de Grote Hogeschool. Haar expertise situeert zich vooral binnen het domein vreemdetalendidactiek, de integratie van ex-OKAN-leerlingen in het regulier (talen)onderwijs en het ontwikkelen van didactisch materiaal.  Eerder was ze leerkracht Frans in het secundair onderwijs in de Antwerpse grootstedelijke context en docent Spaans in het volwassenenonderwijs.

Lien Fret is docent vakdidactiek talen in de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs (VEBASO) van de Karel de Grote Hogeschool. Daarnaast is ze onderzoeker in het expertisecentrum Groeikracht in onderwijs, voornamelijk binnen de onderzoekslijn ‘ondersteuningsnoden van leerlingen in de grootstad’. Eerder was ze leerkracht Nederlands, Engels en leerkracht OKAN/NT2 in het secundair en het volwassenenonderwijs.