Schriftelijke en mondelinge communicatie met meertalige of minder taalvaardige ouders in het basisonderwijs - online

Hoe kan je doelgericht en helder communiceren met anderstalige ouders, zowel in mondelinge contacten als in schriftelijke?

Datum/uur
  • donderdag 20 april 2023 van 09 uur tot 12 uur
Doelgroepen
  • Kleuteronderwijs

  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

50 €

Om kinderen alle kansen te geven om zich ten volle te kunnen ontwikkelen op school, is het belangrijk dat je ouders als vaste partner betrekt bij hun onderwijs. Dat is echter niet altijd eenvoudig en zeker niet in contacten met ouders waarmee je geen taal deelt, of die minder taalvaardig zijn.

Tijdens deze vorming verkennen we verschillende manieren om doelgericht en helder te communiceren met ouders, zowel in mondelinge contacten als schriftelijke. We gaan dieper in op de meerwaarde (en mogelijke valkuilen) van pictogrammen, startzinnetjes die je kan gebruiken om over bepaalde thema’s te vragen, hoe de lay-out van een brief de hoofdzaak meteen zichtbaar maakt… Doorheen deze vorming houden we ook rekening met eventuele culturele verschillen, en bekijken we hoe we ouders kunnen helpen om ook hún stem te laten horen – zodat communicatie ook de vorm kan aannemen van een dialoog.

DocAtlas voorziet een keuzelijst met materialen die aansluiten bij deze vorming.

VOOR WIE?

Leerkrachten, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het basisonderwijs.