Samen aan de slag met klanken en letters.

Organisator
Documentatiecentrum Atlas Antwerpen
???module.educationItem.label.themes???

Een effectieve aanpak ook voor leerlingen met een andere thuistaal.

Datum/uur
  • donderdag 14 maart 2024 van 09.30 uur tot 16 uur

INHOUD?

Wil je kinderen alle kansen bieden op een goede leesontwikkeling, is een vroeg aanbod rond klankbewustzijn, klanken en letters onmisbaar. Hoe werk je een aanbod uit dat effectief en stimulerend is voor álle leerlingen, ook voor risicolezers en kleuters die het Nederlands nog leren? Deze sessie geeft je onderbouwde achtergrond en concrete tips om hiermee aan de slag te gaan en taalachtergrond als een kans te zien.

Deze sessie start telkens vanuit basisprincipes voor je aanpak rond klankbewustzijn en letterkennis. De inzichten zijn gebaseerd op toonaangevende reviews (www.lesinlezen.be), vertaald naar concrete adviezen en geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. De adviezen zijn gebundeld op de website Fit voor lezen. Na een interactieve sessie met inzichten, adviezen en veel praktijktips ga je zelf aan de slag.

Je weet na deze sessie:

  • waarom fonemisch bewustzijn en letterkennis er toe doen
  • hoe je deze vaardigheden stapsgewijs stimuleert in een betekenisvol en rijk aanbod voor jonge kinderen dat aansluit bij hun eigenheid;
  • hoe je je basisaanpak zo ontwikkelt dat die effectief is voor alle kinderen maar ook rekening houdt met risicolezers, kinderen die een andere thuistaal spreken en het Nederlands leren
  • welke werkvormen je kan inzetten om beter te differentiëren, ondersteuning en uitdaging te bieden waar nodig
  • hoe je kinderen hierbij kan laten leren van en met elkaar

 

VOOR WIE?

  • Kleuterleerkrachten
  • Leerkrachten eerste leerjaar
  • Zorgleerkrachten, ondersteuners

 

DOOR WIE?

Dr. Astrid Geudens is als onderzoeker taal- en leesdidactiek verbonden aan het Expertisecentrum Zorg en Welzijn van Thomas More. Met haar onderzoek wil ze inzicht geven in factoren die de leesontwikkeling beïnvloeden en bijdragen aan effectief en stimulerend (voorbereidend) taal- en leesonderwijs voor elk kind. Gebeten door de vraag hoe inzichten uit onderzoek en werkveld elkaar kunnen versterken, gaat ze daarnaast de uitdaging aan om als wetenschappelijk adviseur mee te werken aan methodieken en methodes voor voorbereidend en aanvankelijk lezen.

 

DEELNAMEPRIJS?

120€

 

LOCATIE?

docAtlas Antwerpen

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 120 euro per persoon. Een broodjeslunch is inbegrepen. Je betaalt na de eerste sessie, bij ontvangst van onze factuur.  Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.