Taalleren van anderstalige nieuwkomers gericht ondersteunen - online

???module.educationItem.label.themes???

Hoe kan je het NT2-leren ondersteunen in specifieke taalzorgmomenten voor anderstalige nieuwkomers (vb. in de onthaalklas of tijdens individuele zorgmomenten)?

INHOUD?

In deze vorming voor AN-leerkrachten en ondersteuners van anderstalige kinderen zoomen we in op hoe je het NT2-leren kan ondersteunen in specifieke taalzorgmomenten voor anderstalige nieuwkomers (vb. in de onthaalklas of tijdens individuele zorgmomenten). We focussen daarbij op woordenschatverwerving, zinsbouwontwikkeling, klanken en leren lezen als anderstalige nieuwkomer. Je krijgt inzicht in het leerproces van bovenstaande vaardigheden, maar we verkennen ook diverse materialen die hierbij kunnen helpen. Tot slot staan we ook stil bij het groeigericht opvolgen van nieuwkomers en bij de afstemming met andere betrokkenen op school (zoals de klasleerkracht).

VOOR WIE?

Leerkrachten, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het lager onderwijs.

DOOR WIE?

Deze vorming wordt gegeven door een medewerker van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Inschrijvingen verlopen via het CTO.

DEELNAMEPRIJS?

100€