Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (L2 tot L6) - online

???module.educationItem.label.themes???

Hoe bouw je in het lager onderwijs een alfabetiseringstraject op dat afgestemd is op de noden van je anderstalige nieuwkomers?

Datum/uur
  • dinsdag 21 november 2023 van 09 uur tot 12 uur

INHOUD?

Wat doe je wanneer een kind  (L2-L6) niet of nauwelijks kan lezen of schrijven als het op de lagere school aankomt? Hoe pak je het aan als je anderstalige nieuwkomers wel kunnen lezen en schrijven, maar enkel in een taal met een ander schrift?

In deze workshop staan we stil bij begrippen als alfabetisering en geletterdheid. Wat verstaan we daaronder, en wat betekent het voor je AN om als niet- of anders gealfabetiseerde leerling in de klas terecht te komen? We zoomen in op het taalverwervingsproces bij deze kinderen en bespreken tal van activiteiten om aan geletterdheid te werken. Door aan de slag te gaan met concreet lesmateriaal en in interactie te gaan met andere leerkrachten, krijg je praktische tips om een alfabetiseringstraject op te bouwen dat afgestemd is op de noden van deze diverse doelgroep.

VOOR WIE?

Leerkrachten van het tweede tot het zesde leejaar, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het basisonderwijs.

DOOR WIE?

Deze vorming wordt gegeven door een medewerker van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Inschrijvingen verlopen via het CTO.

DEELNAMEPRIJS?

60€