De buitengewone taal van moeilijk gedrag

Organisator
Documentatiecentrum Atlas Antwerpen

Gedragsmoeilijkheden in (buitengewoon) onderwijs vanuit verfijnd perspectief

Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • Secundair onderwijs

Prijs

110 EUR

INHOUD?

Het vraagstuk rond gedragsmoeilijkheden bij leerlingen kost ons heel wat energie. Problematieken worden complexer en het zoeken naar antwoorden daarmee ook. Toch blijven we vaak op dezelfde manier met gedrag omgaan. Wat als we ons verdiepen in het feit dat moeilijk gedrag dat zich herhaalt of in opvallende proporties voorkomt eigenlijk een vorm van communicatie is? Dan is het tijd om ons de taal van gedrag eigen te maken.

Geïnspireerd door interdisciplinaire kennis en de praktijk van het buitengewoon onderwijs zoeken we naar een afgestemde benadering van gedragsmoeilijkheden. In deze vorming werk je aan de implementatie van een Verfijnde Pedagogiek die het comfort van leerlingen én leerkrachten kan verhogen.

Wat leer je:

  • de taal van moeilijk gedrag beheersen en de verborgen hulpvragen achterhalen;
  • zowel preventief als curatief handelen door een concrete pedagogische aanpak die leeftijden en soorten moeilijkheden overstijgt
  • doordachte keuzes maken door stil te staan bij (neven)effecten van gedragskaarten, straf- en beloningssystemen.

Voormiddag 

In de sessie ga je dieper in op de taal van moeilijk gedrag. Wat willen kinderen en jongeren met dit gedrag ons vertellen? Je onderzoekt wat de meest aangewezen manier is om moeilijk gedrag in kaart te brengen en staat stil bij de tijd- en energiebesteding bij het omgaan met complexe problematieken. We maken de materie tastbaar en herkenbaar door praktijkvoorbeelden uit het werkveld van buitengewoon onderwijs. Na deze vorming kijk je anders naar gedragsmoeilijkheden. Je onderzoekt welke ongewenste neveneffecten gedragskaarten, straf- en beloningssystemen hebben en ontdekt dat we over meer leerrijke alternatieven beschikken zonder grenzen of sturing te verliezen.

Namiddag
We gaan aan de slag met casussen en vragen vanuit de deelnemers, vanuit het werkveld om te kijken welke pedagogische elementen we zeker dienen te behouden en welke we beter kunnen verfijnen.

VOOR WIE?

Geïnteresseerden uit het (buitengewoon) basis- en secundair onderwijs.

DOOR WIE?

Van Lommel Katelijne
Kinder- en jeugdpsychologe, werkzaam in het buitengewoon onderwijs
Pedagogisch vormer en spreker in onderwijs- en hulpverleningscontexten
Specialisaties: visie op en concrete pedagogische aanpak van moeilijk gedrag, communicatie met kinderen, jongeren en hun ouders, kinderpsychiatrische problematieken in de praktijk
Auteur van 'Sprekende harten, strijdende zwaarden. Moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren' Pelckmans

DEELNAMEPRIJS?

110€

LOCATIE?

docAtlas Antwerpen

BETALING & ANNULATIEPROCEDURE

Deze vorming kost 110€. Een broodjeslunch is inbegrepen. Onze factuur krijg je na de vorming. Indien er een bestelbonnummer op de factuur moet komen kun je dit mailen naar: docatlas@provincieantwerpen.be.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 14 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.