Een rijk taalaanbod bij anderstalige kleuters

Organisator
Documentatiecentrum Atlas Antwerpen
???module.educationItem.label.themes???

Ontdek een heleboel tips en praktijkvoorbeelden om de taalontwikkeling van anderstalige kleuters te verrijken.

Datum/uur
  • vrijdag 17 november 2023 van 09.15 uur tot 15.30 uur

Inhoud?

We schetsen een kader binnen het luik taalverwerving waarbij het belang van woordenschat en de noodzakelijke stappen om woordenschat te verwerven verder worden uitgediept. 

Daarna nemen we het concept 'taaldozen' onder te loep. Wat is de inhoud van een taaldoos en hoe ga je hiermee aan de slag? Maak ook kennis met de taaldozen rond het lichaam, voeding, wonen, dieren, verkeer en begrippen en andere methodes voor de uitbreiding van woordenschat en zinsbouw. 

Bij het aanbieden van de spelvormen uit de taaldozen ligt de focus op het uitlokken van taal bij de anderstalige kinderen. De kleuters ervaren deze manier van werken als positief omdat zij opgaan in het spel en het uitlokken van taal zo niet als bedreigend ervaren.

Je krijgt een heleboel tips en praktijkvoorbeelden om de taalontwikkeling van kinderen te verrijken door een evenwichtig taalaanbod. Deze voorbeelden kaderen binnen de verschillende domeinen van het leerplan.

In het laatste deel van de sessie wisselen we ideeën uit met elkaar. Breng hiervoor een spel of een foto van een werkvorm rond taalverwerving mee die heel goed werkt in jouw klaspraktijk.

 

Deel 1: 9:15u -12:00u

Pauze: 12:00u -12:45u

Deel 2: 12:45u -15:30u

 

Voor wie?

Leerkrachten kleuteronderwijs, leerkrachten anderstalige nieuwkomers en studenten kleuteronderwijs.

OPGEPAST: niet geschikt voor deelnemers die al de vorming Nederlands in de Kleuterklas hebben gevolgd bij Marleen Peeters.

 

Door wie?

Marleen Peeters is kleuterjuf sinds 1999 en werkte de voorbije 8 jaar intensief met anderstalige kleuters als leerkracht anderstalige nieuwkomers. Dit gecombineerd met de taak als Zorgcoördinator voor de kleuterschool in het gemeenschapsonderwijs van Schoten.

Sinds 2014 geeft ze ook vormingen rond anderstaligheid bij kleuters in Thomas More Mechelen en Vorselaar.

Ze is de auteur van de speldoos:’ 40 op een rij ‘uitgegeven door uitgeverij Averbode.

Daarnaast is ze ook de creatieve bezieler en oprichter van de sprookjesvertelling: ‘Turfje in het Fluisterbos’ in de gemeente Essen.

 

Wat breng ik mee?

Breng een spel of een foto van een werkvorm rond taalverwerving mee die heel goed werkt in jouw klaspraktijk.

 

Deelnameprijs?

70 euro

 

 

 

BETALING & ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 70 euro per persoon. Een broodjeslunch is inbegrepen. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: 

De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas:

In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.