Een en al oor. Krachtig begrijpend luisteronderwijs in de kleuterklas - online

???module.educationItem.label.themes???

Wat is de kracht van begrijpend luisteren en hoe kan je er in de kleuterschool en de onderbouw van de lagere school aan werken? In de vorming komen verschillende concrete werkvormen aan bod die je meteen kan gaan uitproberen in je klas.

Datum/uur
  • dinsdag 14 november 2023 van 09 uur tot 15.30 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
dinsdag 7 november 2023

INHOUD?

In deze vorming staan we stil bij de kracht van begrijpend luisteren en bij de manieren waarop je er in de kleuterschool en de onderbouw van de lagere school aan kan werken. Met begrijpend luisteren bedoelen we het toekennen van betekenis aan gesproken taal. Dat is een cruciale stap in het taalverwervingsproces van kinderen. Goed kunnen begrijpend luisteren leidt immers tot een grotere kennis van de wereld, meer woordenschatkennis, kwaliteitsvolle interacties met anderen én het bereidt kinderen voor op goed begrijpend lezen. Begrijpend luisteren is dus een erg belangrijke sleutel om de taal- en leesvaardigheid van kinderen een stevige basis te geven.

In de vorming komen concrete werkvormen aan bod die je meteen kan gaan uitproberen in je klas, bv. modelleren van luisterstrategieën, goede vragen stellen a.d.h.v. de taxonomie van Bloom, onderlinge interactie stimuleren, ideeën en kernelementen visualiseren…  We hebben daarbij oog voor het werken met een diverse groep kleuters en leerlingen. Deze workshop bied je dus heel wat tools om concreet aan de slag te gaan met de ondersteuningsnoden rond luistervaardigheden die blijken uit de Koala-screening!

VOOR WIE?

Leerkrachten kleuteronderwijs en eerste leerjaar, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het basisonderwijs.

DOOR WIE?

Deze vorming wordt gegeven door een medewerker van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Inschrijvingen verlopen via het CTO.

DEELNAMEPRIJS?

100€