Eerste Hulp bij Anderstalige Nieuwkomers - online

???module.educationItem.label.themes???

Hoe ontwikkel je een taalkrachtig beleid rond de opvang en ondersteuning van nieuwkomers op school?

Datum/uur
  • dinsdag 24 oktober 2023 van 09 uur tot 12 uur

INHOUD?

Deze vorming  ondersteunt directeurs en beleidsteams in het ontwikkelen van een taalkrachtig beleid rond de opvang en ondersteuning van nieuwkomers op school. Zo’n beleid vertrekt vanuit inzichten in de decretale mogelijkheden en verplichtingen van onthaalonderwijs, kennis over de eigen schoolcontext en inzicht in meertalig ontwikkelen en taalkrachtige klaspraktijken maar houdt ook rekening met de noden van leerkrachten om dat in hun uitdagende klascontext te realiseren.
In deze vorming krijgen krachtige taalpraktijken op school concreet vorm, maar denk je als directeur, beleidsondersteuner of zorgcoördinator ook na over wat jouw team nodig heeft om deze te realiseren in hun klas.

VOOR WIE?

Beleidsondersteuners, zorgcoördinatoren en directies uit het lager onderwijs.

DOOR WIE?

Deze vorming wordt gegeven door een medewerker van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Inschrijvingen verlopen via het CTO.

DEELNAMEPRIJS?

60€