Inzetten op kwaliteitsvolle interacties met alle kleuters tijdens onthaal- en kringmomenten - online

???module.educationItem.label.themes???

Weet jij niet goed hoe je dat onthaalmoment kan ombuigen tot een interessant en krachtig taalleermoment voor alle kinderen? Heb je ook het gevoel dat het altijd dezelfde kleuters zijn waarmee je tijdens de kringen leerrijke gesprekjes hebt?

Datum/uur
  • donderdag 1 februari 2024 van 09 uur tot 12 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
maandag 1 januari 2024

INHOUD?

Heb je (gewezen) anderstalige nieuwkomers in de klas en weet je niet goed hoe je hen optimaal kan begeleiden? Durf je je eigen lespraktijk in vraag te stellen en samen met andere leerkrachten na te denken over andere richtingen die je kan inslaan? Dan is deze vorming echt iets voor jou!

Tijdens deze praktische vorming voor klasleerkrachten ontdekken we welke organisatievormen, taken en werkvormen je kan inzetten om de taalontwikkeling van AN te stimuleren. Differentiatie als basishouding is een van de belangrijkste principes in deze vorming. We bekijken dan ook een aantal lesvoorbereidingen door de ogen van (gewezen) anderstalige nieuwkomers. Deelnemers krijgen bovendien de kans om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Op deze manier worden handvatten aangereikt om zoveel mogelijk op zoek te gaan naar verbinding met je eigen klaspraktijk.

VOOR WIE?

Leerkrachten uit het kleuteronderwijs en lager onderwijs , beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het basisonderwijs.

 

DOOR WIE?

Deze vorming wordt gegeven door een medewerker van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Inschrijvingen verlopen via het CTO.

DEELNAMEPRIJS?

60€