Klanken en letters in de kleuterklas - online

???module.educationItem.label.themes???

Hoe je van je klas een geletterde omgeving maken? Met welke functionele activiteiten kan je effectief inzetten op ontluikende geletterdheid in de kleuterklas en het eerste leerjaar?

Datum/uur
  • dinsdag 27 februari 2024 van 09 uur tot 15.30 uur
Status
Inschrijvingen afgesloten
Uiterste inschrijfdatum
dinsdag 20 februari 2024

INHOUD?

Om te kunnen functioneren in een samenleving vol geschreven communicatie, heb je de sleutelcompetentie ‘geletterdheid’ nodig. Geletterdheid maakt leren mogelijk, zowel in een schoolse context als daarbuiten. Het is dus uitermate belangrijk om de ontwikkeling van geletterdheid al van jongs af aan te stimuleren.

Tijdens deze workshop bekijken we a.d.h.v. het kader van het geletterde huis (uit G-start) hoe je dat kan doen in de kleuterklas en het eerste leerjaar.  

In het eerste deel van de vorming ontdek je hoe je van je klas een krachtige geletterde omgeving kan maken. In het tweede deel leer je met welke functionele activiteiten je kan inzetten op ontluikende geletterdheid. We zoomen daarbij extra in op het stimuleren van klankbewustzijn en letterkennis, twee belangrijke voorspellers voor technisch lezen. We baseren ons voor deze vorming op het boek G-start, dat achtergrondinformatie, uitgewerkte activiteiten en voorbeeldlessen over ontluikende geletterdheid bevat.

VOOR WIE?

Leerkrachten kleuteronderwijs en eerste leerjaar, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het basisonderwijs.

 

DOOR WIE?

Deze vorming wordt gegeven door een medewerker van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Inschrijvingen verlopen via het CTO.

DEELNAMEPRIJS?

100€