Ouders als partners op school - online

???module.educationItem.label.themes???

Zijn alle ouders betrokken? En zijn scholen betrokken op ouders? Hoe werken we aan een goed samenwerking tussen school en ouders, als partners?

Datum/uur
  • maandag 5 februari 2024 van 09 uur tot 12 uur

INHOUD?

Zijn alle ouders betrokken? En zijn scholen betrokken op ouders? Hoe werken we aan een goed samenwerking tussen school en ouders, als partners?

Het is wetenschappelijk aangetoond dat de samenwerking tussen school en ouders een positieve invloed heeft op het welzijn en het leervermogen van een kind. Toch is ouderbetrokkenheid niet altijd even vanzelfsprekend. Sommige ouders zijn moeilijker te bereiken. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn.

In deze vorming focussen we op mogelijkheden voor school of ouderwerking om moeilijk bereikbare ouders makkelijker te betrekken. We verkennen de drempels en maken van deze drempels hefbomen. Praktijkvoorbeelden staan centraal.

 

DOOR WIE?

Lieve Lenaerts, coördinator DoorElkaar Hivset Campus. Lieve is ruim twintig jaar actief bezig met nieuwkomers, in OKAN en als begeleider van lerende netwerken lager onderwijs. Ze schreef het boek ‘Geen pANiek, snel op weg met anderstalige nieuwkomers' samen met Yasmine Wauthier. Ze geeft veel vormingen over meertaligheid, interculturaliteit en diversiteit. en was/is actief in diverse lerende netwerken anderstalige nieuwkomers.

 

VOOR WIE?

directies, (zorg)coördinatoren, (zorg)leerkrachten, (toekomstige) (onthaal)leraren lager en secundair onderwijs

DEELNAMEPRIJS?

40 euro

EXTRA?

Deze vorming zal plaatsvinden via zoom en wordt niet opgenomen. Achteraf de sessie (her)bekijken is dus niet mogelijk.

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze leeractiviteit kost 40 euro. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.